Fallvilt

Klikk for stort bilde

Fallviltnemnda tek seg av fallvilt. Fallviltnemda rykker ut til alle tider på døgnet, for å ta hand om og eventuelt avlive skadd vilt. 

Kommunen har ansvar for ettersøk av skada storvilt og har ei eiga fallviltnemnd til å ta seg av dette. I Skjåk gjeld dette primært vilt som blir skada i trafikkpåkjørslar. Dersom ein køyrer på storvilt er ein pliktig å melde frå til politiet. 

Ta kontakt viss du kjem i kontakt med eller finn daudt eller skadd vilt.

  • Politiet der du er: 02800
  • Fallviltnemda: leiar, Odd Ivar Bakken, ring 48 13 29 74.

Her er oppdatert liste over fallviltpersonell i Skjåk – gjeld frå og med 2017:

Fallviltpersonell i Skjåk
Navn Sted Mobil Mail/andre merknader
Odd Ivar Bakken, leiar Nordberg 48132974 oddbakke@bbnett.no
Lodvar Brekkum Nordberg 97423661 Helst dagtid
Leif Egil Rustad Nordberg 91329851 l-egil-r@online.no
Knut Granum Skjåk 91795303 knut.granum@broadpark.no
Erling Dagsgard Skjåk 90999496 Erling.Dagsgard@skjaak.kommune.no
Kjell Arne Jøingsli Nordberg 91555237 kjarjoe@online.no
Tor P. Haugen Skjåk 99101940 Kun dagtid
Arnstein Fjerdingren Skjåk 91357036 stensgaa@online.no
Thorstein Åmot Skjåk 90754788 th-aamod@online.no
Tor Taraldsrud Skjåk 48190145 tor.taraldsrud@skjaak.kommune.no
Ola Løkken Nordberg 97194015 ola@mjosen.no
Kolbjørn Soglo Skjåk 90064044 kosoglo@online.no
Hans Erik Kveum Skjåk 95706787 eri-kveu@online.no

Kontakt

Tor Taraldsrud
Naturforvaltar
Telefon 61 21 70 00
Mobil 481 90 145