Brann og beredskap

Ring 110 ved brann og akutt og forureining

Klikk for stort bilde

Lom og Skjåk brannvesen har ansvar for brannberedskap, førebyggande arbeid og feiing. Brannvesenet held eksterne kurs og brannøvingar.  Lom og Skjåk Brannvesen har brannstasjonar og kontor i Lom og Bismo (Bismo = Skjåk kommunehus). Båe stasjonane er bemanna med eige mannskap og utstyr.

Meldingar og søknader:

Alle søknadar/meldingar skal sendast til:

Prisar for tilleggstenester (sjå nedst på sida)

  • Tilleggstenester Lom og Skjåk brannvesen
  • Kurs i regi av Lom og Skjåk brannvesen
  • Tilkobling alarm til 110

Lom og Skjåk brannvesen vart stifta i februar 2001, og er danna som et kommunalt organsiajonsselskap etter kommunelova § 27. Selskapet er heileigd av Lom og Skjåk kommune, og formålet  er å ivareta dei lovpålagte brannvernoppgåvene i dei to kommunane. 

Kontakt

Atle Festervoll
Brannsjef
Telefon 61 21 70 00
Mobil 959 89 941
Unni Merete Lund
Branninspektør
Telefon 61 21 70 00
Mobil 959 89 948
Bjørn Sverre Tengesdal
Feiar
Mobil 959 89 942