Brann og beredskap

Ring 110 ved brann og akutt og forureining

Brannbil 1 - Klikk for stort bilde

Lom og Skjåk brannvesen har ansvar for brannberedskap, førebyggande arbeid og feiing. Brannvesenet held eksterne kurs og brannøvingar.  Lom og Skjåk Brannvesen har brannstasjonar og kontor i Lom og Bismo (Bismo = Skjåk kommunehus). Båe stasjonane er bemanna med eige mannskap og utstyr.

Meldingar og søknader:

Alle søknadar/meldingar skal sendast til:

Fristar
Meldingar om arrangement/overnatting er 14 dagar før arragement/overnatting.

Søknad om handelsløyve for fyrverkeri: Innan 30. april i salsåret.

Prisar for tilleggstenester (sjå nedst på sida)

  • Tilleggstenester Lom og Skjåk brannvesen
  • Kurs i regi av Lom og Skjåk brannvesen
  • Tilkobling alarm til 110

Lom og Skjåk brannvesen vart stifta i februar 2001, og er danna som et kommunalt organsiajonsselskap etter kommunelova § 27. Selskapet er heileigd av Lom og Skjåk kommune, og formålet  er å ivareta dei lovpålagte brannvernoppgåvene i dei to kommunane. 

Lom og Skjåk brannvesen - tilleggstenester
Teneste Spesifikasjon Pris
Fylling av trykkluftsflaske 15 l/ 200 bar 58
Utleige av tankbil m/ sjåfør * Pr time 830
Utleige av brannbil m/ sjåfør * Pr time 830
Utrykningskøyretøy m/ sjåfør * Pr time 598
Ekstra mannskap Pr time 485(722 helg)
Brannøving teori Pr time 485
Brannøving m/ sløkking Pr time 722
Utleige av røykmaskin Pr dag 463
Bruk av øvingsapparat Pr stk 147
Utleige av lita brannpumpe Pr dag 463
Utleige av stor brannpumpe * Pr time m. sjåfør 722
Gebyr handsaming fyrverkeri Pr søknad 2530
Gebyr falsk/unødig alarm Pr uttrykking 4825(9650 kveld/helg)
Lom og Skjåk brannvesen - kurs
Kurs Pris
Varme arbeider 1650
Brannvernleiar kurs 2800
Andre kurs (bedriftsinterne kurs o.l.) Etter avtale
Køyring Statens regulativ
Lom og Skjåk brannvesen - Tilkobling til alarm 110
Tilkobling Type Pris
Tilkobling 110 Eingongs tilknytningsavgift Etter avtale med 110
Abonnement 110 Pr.år Etter avtale med 110

Kontakt

Atle Festervoll
Brannsjef
Telefon 61 21 70 00
Mobil 959 89 941
Unni Merete Lund
Branninspektør
Telefon 61 21 70 00
Mobil 959 89 948
Bjørn Sverre Tengesdal
Feiar
Mobil 959 89 942