Brann og beredskap

Brannbil 1 - Klikk for stort bilde

Ring 110 ved brann og akutt forureining!

Lom og Skjåk brannvesen har ansvar for brannberedskap, førebyggande arbeid og feiing. Brannvesenet held eksterne kurs og brannøvingar.  Lom og Skjåk Brannvesen har brannstasjonar og kontor i Lom og Bismo (Bismo = Skjåk kommunehus). Båe stasjonane er bemanna med eige mannskap og utstyr.

Ring 110 ved brann og akutt forureining!

 

Meldingar og søknader

Prisar for tilleggstenester (sjå nederst)

  • Tilleggstenester Lom og Skjåk brannvesen
  • Kurs i regi av Lom og Skjåk brannvesen
  • Tilkobling alarm til 110

Lom og Skjåk brannvesen vart stifta i februar 2001, og er danna som et kommunalt organsiajonsselskap etter kommunelova § 27. Selskapet er heileigd av Lom og Skjåk kommune, og formålet  er å ivareta dei lovpålagte brannvernoppgåvene i dei to kommunane. 

Teneste Spesifikasjon Pris
Fylling av trykkluftsflaske 15 l/ 200 bar 56
Fylling av trykkluftsflaske 10 l / 300 bar 56
Utleige av tankbil m/ sjåfør * Pr time 809
Utleige av brannbil m/ sjåfør * Pr time 809
Utrykningskøyretøy m/ sjåfør * Pr time 583
Ekstra mannskap Pr time 473(704 helg)
Brannøving teori Pr time 473
Brannøving m/ sløkking Pr time 704
Utleige av røykmaskin Pr dag 452
Bruk av øvingsapparat Pr stk 143
Utleige av lita brannpumpe Pr dag 452
Utleige av stor brannpumpe * Pr time m. sjåfør 704
Gebyr handsaming fyrverkeri Pr søknad 2469
Gebyr falsk/unødig alarm Pr uttrykking 4707(9415 kveld/helg)
Lom og Skjåk brannvesen - kurs
Kurs Pris
Varme arbeider 1650
Brannvernleiar kurs 2800
Andre kurs (bedriftsinterne kurs o.l.) Etter avtale
Køyring Statens regulativ
Lom og Skjåk brannvesen - Tilkobling til alarm 110
Tilkobling Type Pris
Tilkobling 110 Eingongs tilknytningsavgift Etter avtale med 110
Abonnement 110 Pr.år Etter avtale med 110

Kontakt

Atle Festervoll
Brannsjef
Telefon 61 21 70 00
Mobil 959 89 941
Unni Merete Lund
Branninspektør
Telefon 61 21 70 00
Mobil 976 41 665
Bjørn Sverre Tengesdal
Feiar
Mobil 959 89 942