Feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Arbeidet til feiaren er todelt:

  • tradisjonell feiing av piper og kontroll av fyringsanlegg
  • tilsyn i bustadar
     
Det er registrert ca 2400 piper i Lom og Skjåk, og det er innført behovsprøvd feiing. Dette har vorte positivt motteke av dei fleste innbyggjarane i Lom og Skjåk. Behovsprøva feiing betyr at det skal feiast så ofte som naudsynt, for å hindre at brann eller andre skadar oppstår. Konkret vurdering av enkel fyringsanlegg, etter registrening om fyringas art og omfang, samt erfaring frå tidligare feiing.
 
Sjå Lom og Skjåk Brannvesen for siste oppdaterte informasjon om feiing

Kontakt

Bjørn Sverre Tengesdal
Feiar
Mobil 959 89 942
Atle Festervoll
Brannsjef
Telefon 61 21 70 00
Mobil 959 89 941
Unni Merete Lund
Branninspektør
Telefon 61 21 70 00
Mobil 959 89 948

Kart

Skjåk kommunehus