Kommunale vegar

Skjåk kommune har ansvar for brøyting, strøing, gateljos og vedlikehald av kommunale vegar. Meld frå om vedlikehaldsbehov til Skjåk kommune.

Drift og vedlikehald av

  • Bustadvegar i Bismo, Aurmo og Uppnose
  • Veg til Holemork barnehage
  • Sygard - Kvatsteinslettom
  • Brumillomsvegen
  • Gamle Vollungsbru, Ofossbrua og Bukkeoddbrua, Bismo renseanlegg
  • Veg inn til Tundramoen

Skjåk Utbyggingselskap har ansvar for Sotvegen.

Brøyting(sjå eget menypunkt øvst)

All brøyting og strøing av kommunale vegar er sett bort til private entrepenørar. Brøyting skjer når det er 5 cm snø. Vaktmeistrar og teknisk vakt har ikkje ansvar for sandstrøing av gang- og sykkelvegar. Berre ved kommunale bygg.

Strøing

Skjåk kommune prioriterer strøing av kommunale vegar på bratte vegstrekningar og for mjuke trafikkantar. Vi vurderer glatt føre opp mot godt vinterføre og sparkføre. 

Butikkeigarane har ansvar for plassen framfor Skjåk kjøpesenter, Statoil og Skeimoplassen. Statens vegvesen har ansvar for å brøyte og strø riksveg 15, fylkesvegane, samt gang- og sykkelvegane langs riksveg 15.

Gateljos

Meld frå om feil på gatelys til Servicetorget.Gateljosa er utkopla frå 1. mai til 15. august. Om natta er gateljosa på kommunale vegar utkopla mellom 01.00 og 06.00.

Det er hovudettersyn på gateljosa med pæreskift i september og januar.

Fjerning av tre og buskar

Grunneigarar har plikt til å fjerne tre og buskar som hindrar sikt langs vegar og kryss og som kan væra til hinder for brøyting og strøing. Dersom grunneigar forsømer seg på dette, kan kommunen setja i gang fjerning av tre og buskar på grunneigar sin kostnad.

Kontakt

Lars Kurt Haugen
Driftsleiar veg, vatn og avløp
Mobil 990 07 490