Brøyting i Skjåk

Klikk for stort bilde

Når skal det brøytast?

  • Når snømengda er 5 cm eller meir.
  • Vegar skal vere gjennombrøyta og parkeringplassar ferdigbrøyta til 07.00
  • Skular skal vere ferdig brøyta før kl. 08.00
  • Barnehagar skal vere ferdig brøyta til kl. 07.00

Ansvarsområda for brøyting og strøing

Rode 1: Dønfossområdet, Uppnose, Brumellom- og Slettomsvegen, Bokkodden bru, Nordberg skule.

  • Bård Risheim Maskin / 976 71 839

Rode 2: Kommunale vegar og plassar i Bismo. Sandstrøing av gang- og sykkelvegar i Bismo, samt strøing ved kommunale bygg blir utført av vaktmeistrar

  • Bård Risheim Maskin / 976 71 839

Rode 3: Gang- og køyrevegar i Aurmo, Vollungsbrua, Holemork barnehage, Marlo skule.

  • Kjell Magne Bøhle / 900 81 562

 

 Sandstrøing av gang- og sykkelvegar i Bismo, samt strøing ved kommunale bygningar.

  • Vaktmeistrar Bismo, Teknisk vakt utanom ord.arbeidstid/ 909 77 628)