Feiing

Klikk for stort bilde - Klikk for stort bilde

Arbeidet til feiaren

  • tradisjonell feiing av piper og kontroll av fyringsanlegg
  • tilsyn i bustadar
  • feiing og tilsyn i hyttar, setrar og fritidsbustader.

I Lom og Skjåk er det innført behovsprøvd feiing. Dette betyr at all feiing og tilsyn nå  blir utført etter risikovurdering av kvart fyringsanlegg.

I 2017 vart det innført feiing og tilsyn på hyttar, setrar og fritidsbustader (PDF, 101 kB)

Kontakt

Bjørn Sverre Tengesdal
Feiar
Mobil 959 89 942
Unni Merete Lund
Branninspektør
Telefon 61 21 70 00
Mobil 959 89 948