Kurs for brannvernansvarleg 16. juni

Kurset tek utgangspunkt i Forskrift om brannforebygging, og vil gjeva kunnskap og opplæring i forhald til krav til eigar og brukar av byggverk.

Kursinstruktør: Atle Festervoll
Tid/ stad: Fossberg Hotell i Lom 16 juni kl. 8 - 15

Dagskurset er godt egna for dei som har ansvar for førebyggande brannvern i verksemder! ( Dagleg leiar eller brannansvarleg i bedrift, bygningseigare mm) og andre som ynskjer auka kunnskap om førebygande brannvern.

Tema på kurset:

  • Branntekniske lovar og forskrifter,
  • Ansvar til eigar/ brukar
  • Risikoanalyse
  • Brannperm
  • Organisatoriske og tekniske brannverntiltak
  • Brannteori, røyk/ brannkutvikling og brannårsaker
  • Brannøvingar, planlegging og opplæring
  • Avvik og avviksbehandling

Kurspris kr. 1700,- pr deltakar. inkl. kurskompendium og enkel lunsj.

Påmelding til Lom og Skjåk brannvesen tlf. 9598 9948 (send gjerne sms)
eller epost: lsb@skjaak.kommune.no, innan 10. juni 2022.