Brenning av bål eller annan bruk av open eld i eller mot skogsmark er forbode utan løyve frå brannsjefen i tida 15. april - 15. september

Sal av fyrverkeri krev særskild løyve.

AdobeStock_231035366

I Skjåk kommune er det i fylgje politivedtekta kun tillate å sende opp fyrverkeri ein time før og ein time etter midnatt, altså i tidsperioden 23.00-01.00.