St Hansbål

St hansbål - Klikk for stort bildeBrannlova sine retningslinar for bålbrenning gjeld også for St Hansbål.
Det er generelt bålforbod mellom 15. april og 15. september.

St. Hansbål må plasserast slik at det er åpenbart at det ikke kan oppstå brann. Det er ulovleg å forlate utendørs oppgjort bål før elden er fullstendig sløkt. Det skal vera avklart kven som er ansvarleg for branntryggleiken, og den som er ansvarleg for bålet må utføre ei totalvurdering av omstendigheitane rundt bålplassen, tilgjengeleigheit av sløkkemiddel, vind, vakthald m.m. Det er viktig at 110/ brannvakt blir gjort kjent med brenning på førehand.

I tillegg har kommunane fokus på at bålene kun kan brenna reint og tørt trevirke.

Lokal forskrift om open brenning for Skjåk kommune 
Lokal forskrift om open brenning for Lom kommune