Areal- og reguleringsplanar

Veileder til bruk av plankart:

  1. Øvst i venstre meny, velg nedpil og arealplanar
  2. I verktøymenyen over kartet, velg Zoom boks
  3. Dra ut ein zoom-boks over det området som du vil sjå reguleringsplanar for
  4. Hold muspekaren over den reguleringsplanen som du vil sjå
  5. Klikk på reguleringsplanen
  6. I ventre meny står no data for reguleringsplanen
  7. Vil du sjå plankartet, klikkar du Arealplankart
  8. Vil du sjå føresegnene, klikkar du Bestemmelser.

Kontakt

Inga Gudrun Hyrve
Beredskap og plan
Telefon 402 16 514