BORGERMELDING - no kan du varsle Skjåk kommune om feil og manglar i eigen app!

Meld i frå om feil og manglar på veg, vatn, gateljos, forsøpling og anna. Send oss dine tilbakemeldingar via appen Min borgermelding.

 BORGERMELDING - no kan du varsle Skjåk kommune om feil og manglar i eigen app!

Last ned appen Min Borgermelding her:

 • Google Play  (til bruk for Androide nettbrett, telefonar)
 • App Store (til bruk for Apple/IOS, iPhone/iPad) 

Du kan også melde inn feil og manglar via nettsida til Borgermelding eller sende oss ein epost: 

Korleis melder du inn ein feil?

Ved innmelding av feil markerer du kor feilen er i kartet før du spesifiserer type feil. Du kan også leggje ved eit bilete/foto fra/av hendinga. Etter at du har meldt inn hendinga kan du sjå oppdatert status i appen. Din melding sendast til rette saksbehandlar i kommunen, og du vil innan kort tid motteke ei tilbakemelding i sjølve appen. Du vel sjølv om du vil oppgje namn, telefon og epost eller å sende tilbakemeldinga anonymt.

Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde

Om Borgermelding. Meld inn feil i følgande kategoriar:

 • Veg:
  • - brøyting
  • - strøing
  • - feiing
  • - hull/skade på veg
  • - gang/sykkelveg
  • - skade på skilt/vegbom o.l.,
  • - Øvrige: andre ting du ønskjer å melde inn/om
 • Avfall/søppel: kommunalt område
 • Dyrehendinger
  • - husdyr
  • - ville dyr

Du kan også melde inn via nettsida eller sende oss ein epost: 

Sjå film vedlagt som viser korleis du brukar appen.

Kontakt

Lars Kurt Haugen
Driftsleiar veg, vatn og avløp
Telefon 453 12 890
Mobil 453 12 890
Bernt Dahl
Teknisk sjef
Mobil 453 13 301
Tor Taraldsrud
Naturforvaltar
Telefon 61 21 70 00
Mobil 481 90 145