Eksterne kurs og opplæring

Lom og Skjåk brannvesen tilbyr kurs og brannvernopplæring til næringsliv, institusjonar og privatpersonar. Brannvesenet har godkjent instruktør i varme arbeid, og har solid erfaring med å halde kurs og øvingar tilpassa aktuell verksemd og risiko.

Ta kontakt for ytterlegare opplysninger eller meld interesse for kurs.

Kurs brannvesenet kan arrangere:

  • Brannvernleiarkurs 
  • Kurs i varme arbeid
  • Praktisk sløkkeøving med handsløkkeapparat
  • Teoretisk brannøving
     

Kurset tek utgangspunkt i Forskrift om brannforebygging, og vil gjeva kunnskap og opplæring i forhald til krav til eigar og brukar av byggverk.

Kursinstruktør: Atle Festervoll
Tid/ stad: Fossberg Hotell i Lom 16 juni kl. 8 - 15

Kurs i varme arbeid tysdag 31. mai.

 

Kontakt

Atle Festervoll
Brannsjef
Telefon 61 21 70 00
Mobil 959 89 941
Unni Merete Lund
Branninspektør
Telefon 61 21 70 00
Mobil 959 89 948