I Lom kommune/ Skjåk kommune har det dei siste fem åra vore 4 bustadbrannar. Røykvarslaren reddar liv. Test røykvarslarane og byt batteri ved behov på Røykvarslardagen 1. desember. 
 

 

Fredag 23. september kl 17-19 er store og små er hjerteleg velkomne til ein triveleg ettermiddag på brannstasjonen i både Lom og i Skjåk.

Kurset tek utgangspunkt i Forskrift om brannforebygging, og vil gjeva kunnskap og opplæring i forhald til krav til eigar og brukar av byggverk.

Kursinstruktør: Atle Festervoll
Tid/ stad: Fossberg Hotell i Lom 16 juni kl. 8 - 15

 I Norge er det generelt bålforbod frå 15. april til 15. september, i både Lom og Skjåk kommune er det også utarbeidd lokal forskrift i forhald til brenning.
 


 

Kurs i varme arbeid tysdag 31. mai.

 

Sal av fyrverkeri krev særskild løyve.

 

Mange skal på hytta i påska, og da er det viktig at ein sjekkar at hytta er godt sikra mot brann. Det aller viktigaste er å sjekke at røykvarslaren fungerar.

Kurs i varme arbeid i Skjåk måndag 21. mars, kl. 8 - 15 på kommunestyresalen.
Kursinstruktør: Atle Festervoll
Kurset koster kr 1840,- inkl. digitalt sertifikat frå Norsk brannvernforening, og enkel lunsj på kursdagen

 

Påmelding til Lom og Skjåk brannvesen tlf 9598 9948 (send gjerne sms) eller epost til; lsb@skjaak.kommune.no, innan 16. mars.

 

I Lom og Skjåk er det kun lov å sende opp fyrverkeri ein time før og ein time etter midnatt på nyttårskvelden, altså frå kl 23 til 01.

 

I samband med den årlege kampanja "Røykvarslardagen 2021" vil brannvesen og eltilsyn vera å treffe i butikk.

 

Kom innom for ein uformell prat om branntryggleiken. Det blir utdeling av røykvarslarbatteri og sjekkliste for brannførebygging heime.


Lom coop ( extra)      tysdag 7. desember  kl. 11-14  (saman med Fjellnett)
Skjåk kjøpesenter      torsdag 9. desember kl. 12-15 (saman med Skjåk Energi)  AVLYST