Om brannvesenet

Ring 110 ved brann og akutt og forureining
Brannbil - Klikk for stort bildeBrannbil    

Lom og Skjåk brannvesen vart stifta i februar 2001, og er danna som et kommunalt organsiajonsselskap etter kommunelova § 27. Selskapet er heileigd av Lom og Skjåk kommune.

Lom og Skjåk brannvesen har som oppgåve å beskytte og redde liv, eigedom og miljø i kommunane våre. Brannvesenet er kommunas viktigaste verktøy for tryggleik og beredskap. Vårt mål er å skape tryggleik og bidra tilå auke kunnskap om førebyggande tiltak - både i heimane våre og på arbeid, samt i samfunnet elles.

Lom og Skjåk brannvesen har brannstasjonar i Lom og i Bismo, med godt skolert mannskap og moderne materiell. Vi er klare til å rykke ut når menneske og samfunn treng oss.  

Vi er der, når du treng oss mest!

Telefon:
Ved brann  110
Vakttelefon 9598 9944 (Ring, ikkje send sms på denne)

Kontakt

Atle Festervoll
Brannsjef
Telefon 61 21 70 00
Mobil 959 89 941
Unni Merete Lund
Branninspektør
Telefon 61 21 70 00
Mobil 959 89 948
Bjørn Sverre Tengesdal
Feiar
Mobil 959 89 942