Brøyting i Skjåk

 

Når skal det brøytast?

  • Når snømengda er 5 cm eller meir.
  • Skular skal vere ferdig brøyta før kl. 07.00
  • Barnehagar skal vere ferdig brøyta til kl. 07.00

Ansvarsområda for brøyting og strøing

  • Rode 1: Brøyting og strøing i Dønfossområdet, Uppnose, Brumellom- og Slettomsvegen, Bokkodden bru. Bård Risheim Maskin / 976 71 839
  • Rode 2: Brøyting og strøing Kommunale vegar og plassar i Bismo. Sandstrøing av gang- og sykkelvegar i Bismo, samt strøing ved kommunale bygg blir utført av vaktmeistrar. Mogard Traktorservice/ 952 33 704
  • Rode 3: Brøyting og strøing Gang- og køyrevegar i Aurmo, Vollungsbrua, Holemork barnehage og Ofossen bru til Reinseanlegget. Kjell Magne Bøhle / 900 81 562

Bismo, strøing ved kommunale bygningar.

  • Vaktmeistrar Bismo, Teknisk vakt utanom ord.arbeidstid / 909 77 628)

Kontakt

Lars Kurt Haugen
Driftsleiar veg, vatn og avløp
Telefon 453 12 890
Mobil 453 12 890