Eldrerådet

Klikk for stort bilde

Formålet med lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd er å sikre eldre innverknad i saker som gjeld levekåra for eldre. Eldreråd er eit rådgjevande organ.

Viktige stikkord for eldrerådet:

  • I kvar kommune skal det vere eit kommunalt eldreråd som skal veljast av kommunestyret for valperioden.
  • Eldrerådet er eit rådgjevande organ for kommunen
  • Eldrerådet skal ha til handsaming alle saker som gjeld levekåra for eldre.
  • Eldrerådet kan sjølv ta opp saker som vedkjem eldre i kommunen.

Namn på medlemma i Skjåk Eldreråd, 2016-2019

Eldreråd 2016-2019
Eldreråd 2016-2019
Medlem Kontaktinfo Varamedlem Repreresenterar
Ola Aanstad (leiar) Mob 913 17 510 Mari Åboen Alderspensjonistane i kommunen
Marit Bruheim Kvåle (nestleiar) Erik Ødegård
Elin Rø Krogstad (skrivar) Sverre Andersbakken
Per Lars Lien Eva Therese Hyrve Bosmen Formannskapet
Heidi Brujordet Kjell Egil Ramstad Helse- og omsorgsutvalet

Kontakt

Skjåk kommune Servicetorg
Kundemottak
Telefon 61 21 70 00