Førehandsrøysting

  • Tidlegstemmegjeving frå 01.07.2019 – 09.08.2019.
  • Ordinær førehandsrøysting frå og med 12.08.2019 – 06.09.2019.

Du kan førehandsrøyste alle kvardagar på servicetorget frå kl. 09.00 – 15.00.
Ekstra langope fredag 6. september til kl. 18.00

Hugs ta med valkortet.
 

Mottak av førehandsrøyster på Skjåkheimen med omsorgsbustader blir gjennomført torsdag 29. august mellom kl. 12.00 – 14.00.