Hugs legitimasjon

Klikk for stort bilde  

Hugs å ta med legitimasjon med bilde når du skal stemme. Det er ikkje tilstrekkeleg å oppgje namn og fødselsdato. Om stemmemottakaren ikkje kjenner deg, krev valloven at du må vise legitimasjon. 

Kontakt

Skjåk kommune Servicetorg
Kundemottak
Telefon 61 21 70 00
Skjak, Norway