Stemme på valdagen

Klikk for stort bilde 

Skjåk kommune

På valdagen må du stemme i den kommunen du har registrert bustadadresse. 

Hugs å ta med legitimasjon.

Kommunestyresalen i kommunehuset er stemmelokale og har ope frå kl. 09.00-18.00 måndag 13. september 2021.

Før valdagen kan du førehandsstemme i kva kommune som helst i landet. 

Du finn meir informasjon om valet på:

Kontakt

Skjåk kommune Servicetorg
Kundemottak
Telefon 61 21 70 00
Skjak, Norway