Valstyret 2021

Klikk for stort bilde 

Vallova seier at det i kvar kommune skal vere eit valstyre. Valstyret har ansvar for å førebu og gjennomføre val på kommunalt nivå. Valstyret skal veljast av kommunestyret sjølv. Valstyret er ansvarleg for å førebu og avvikle stortings- og sametingsval, kommunestyre- og fylkestingsval og eventuelle folkerøystingar.

Valstyret får fullmakt til val av røystestyre.

Valstyret 2021
Funksjon Namn Parti
Leiar Edel Kveen SP
Medlem Kristen Haugen Dagsgard SP
Medlem Stig Erland Banken AP
Medlem Rannveig Brennhaug SP
Medlem Odd Joar Ramstad BL
Varamedlem Håvard Krogstad Berger SP
Varamedlem Mogunn Synstnes SP
Varamedlem Elin Skjåk Haugen SP
Varamedlem Rolv Kristen Øygard SP
Varamedlem Elias Sperstad SP
Varamedlem Eva Therese Hyrve Bosmen AP
Varamedlem Nils Henry Fosstuen AP
Varamedlem Odd Ragnar Solheim AP
Varamedlem Morten Kielland BL

Kontakt

Skjåk kommune Servicetorg
Kundemottak
Telefon 61 21 70 00
Skjak, Norway