Røystestyre og røystemottakarar 2021

Kommunen skal ha eit eige røystestyre til å leie gjennomføringa av valet på valdagen.

Røystestyret skal ha minst tre medlemmer. Kandidat som er oppført på valliste kan ikkje oppnemnast til røystemottakar eller valfunksjonær i vallokalene i kommunen.

Klikk for stort bilde 

Røystestyre Skjåk kommune 2021
Funksjon Røystestyre
Leiar Tor Taraldsrud
Medlem Marianne Stensgård
Medlem Erling Dagsgard
Medlem Elling Starrem
Medlem Grethe Sperstad
Medlem Kathrine Brandsar
Varamedlem Ove John Plassen
Varamedlem Margrethe Morken

 

Røystemottakarar Skjåk kommune
Funksjon Røystemottakarar
Røystemottakar og sekretær Paula Maurstad
Røystemottakar og sekretær Sigrun Eide
Røystemottakar og sektretær Veronica Tråstad
Røystemottakar Unni Olstad
Røystemottakar Grethe Sperstad
Røystemottakar Åse Fagernes Gjerdet
Røystemottakar Kathrine Brandsar

Kontakt

Skjåk kommune Servicetorg
Kundemottak
Telefon 61 21 70 00
Skjak, Norway