Årsplan, vedtekter og reglement

Barnehageruta 2019 - 2020
Barnehageruta 2019 - 2020
Dato Merknad
12. august Planleggingsdag
13. august Barnehagestart (barnehageåret 2019)
15. august Planleggingsdag
1. november Planleggingsdag
23. desember Siste dag før jul
2. januar Planleggingsdag
3. januar Fyrste dag etter nyttår (barnehageåret 2020)
3. april Siste dag før påske
14. april Fyrste dag etter påske
22. mai Planleggingsdag
15. juni Planleggingsdag

Barnehageruta 2019 - 2020

  • Barnehagane er i stengt i jule- og påskeveka.
  • Veke 29, 30 og 31 er sommarstengt

Kontakt

Unnvald Bakke
Kommunalsjef Oppvekst og utdanning
Telefon 61 21 70 00
Mobil 971 12 074