Årsplan, vedtekter og reglement

Barnehageruta 2018/19 Merk: barnehagestart er den 14. august i Bismo og Holemork. Den 15. august i Dønfoss. Personalet skal ha seks planleggingsdagar i løpet av året, da er barnehagen stengt.
Barnehageruta 2018/19
Dato Merknad
Dønfoss 15. august BARNEHAGESTART
Bismo og Holemork 14. august BARNEHAGESTART
Dønfoss 13.- og 14. august. planleggingsdag
Bismo og Holemork 13. og 17. august planleggingsdag
2. november 2018 planleggingsdag
2. januar 2019 planleggingsdag
31. mai 2019 planleggingsdag
14. juni 2019 planleggingsdag
Stengde i jule- og påskeveka
Veke 29, 30 og 31 (2018 og 2019) sommarstengd

Kontakt

Unnvald Bakke
Kommunalsjef Oppvekst og utdanning
Telefon 61 21 70 00
Mobil 971 12 074