Årsplan, vedtekter og reglement

Barnehageruta 2018/19 Merk: barnehagestart er den 14. august i Bismo og Holemork. Den 15. august i Dønfoss. Personalet skal ha seks planleggingsdagar i løpet av året, da er barnehagen stengt.
Barnehageruta 2018/19
Dato Merknad
Dønfoss 15. august BARNEHAGESTART
Bismo og Holemork 14. august BARNEHAGESTART
Dønfoss 13.- og 14. august. planleggingsdag
Bismo og Holemork 13. og 17. august planleggingsdag
2. november 2018 planleggingsdag
2. januar 2019 planleggingsdag
31. mai 2019 planleggingsdag
14. juni 2019 planleggingsdag
Stengde i jule- og påskeveka
Veke 29, 30 og 31 (2018 og 2019) sommarstengd

 

Barnehageruta 2019 - 2020
Barnehageruta 2019 - 2020
Dato Merknad
12. august 2018 Planleggingsdag
13. august 2018 Barnehagestart
15. august 2018 Planleggingsdag
1. november 2018 Planleggingsdag
23. desember 2018 Siste dag før jul
2. januar 2019 Planleggingsdag
3. januar 2019 Fyrste dag etter nyttår
3. april 2019 Siste dag før påske
14. april 2019 Fyrste dag etter påske
22. mai 2019 Planleggingsdag
15. juni 2019 Planleggingsdag

Barnehageruta 2019 - 2020

  • Barnehagane er i stengt i jule- og påskeveka.
  • Veke 29, 30 og 31 er sommarstengt

Kontakt

Unnvald Bakke
Kommunalsjef Oppvekst og utdanning
Telefon 61 21 70 00
Mobil 971 12 074