Prisar for barnehageplass i Skjåk kommune

Alt om kommunale gebyr finn du her

Her er satsane for barnehage for 2020 og nye satsar frå 01.01.2021:

Her er satsane for barnehage for 2020 og nye satsar frå 01.01.2021:
Antall dagar Mengde Prisar 2020 Prisar 2021 Merknad
3 dagar Pr.mnd. 2400 2440
4 dagar Pr.mnd. 2800 2850
5 dagar (makspris) Pr.mnd. 3135 3190 1)
Ekstra dag pr dag Pr. dag 320 325
Syskenmoderasjon 2 barn 30 % 30 %
Syskenmoderasjon 3 barn og fleire Gratis Gratis

Merknad:

1)    Foreldre skal ikkje betale meir enn maksprisen pr.mnd. for ein barnehageplass. 
Maksprisen blir fastsett av Stortinget og er kr. 3 230,- pr.mnd. frå 01.01.2021.

2)   Det er syskenmoderasjon på 30% for 2.barnet og gratis for 3.barn og fleire.

Barnehagen kan kreve betaling for kost (matpengar) i tillegg til maksprisen.

Vedtekter

Vedtektene for barnehagane finn du her (PDF, 267 kB)

Kontakt

Unnvald Bakke
Kommunalsjef Oppvekst og utdanning
Telefon 61 21 70 00
Mobil 971 12 074