Prisar for barnehageplass i Skjåk kommune

Meir info om kommunale gebyr finn du her (PDF, 366 kB)

Prisliste barnehage
Prisliste barnehage
Antall dagar Pris
3 dagar 2300
4 dagar 2700
5 dagar (makspris) 3040
Ekstra dag pr dag 305
Syskenmoderasjon 2 barn 30%
Syskenmoderasjon 3 barn og fleire Gratis

Kontakt

Unnvald Bakke
Kommunalsjef Oppvekst og utdanning
Telefon 61 21 70 00
Mobil 971 12 074