Elevavgift ved Lom og Skjåk kulturskule 2021

Satsar 2021
Undervisning 2021
Individualundervisning 2965
Opplæring på instrument og song m/ samspel og kor 3805
Gruppeundervisning musikk/ kor 2520
Minikarusell 3- 5 år 1630
Karusell kunst 1630
Karusell kunst- material 530
Visuell kunst 1630
Visuell kunst- material 880
Dans 1, 2, 3 2500
Leige av instrument 895
Syskenmoderasjon Det er 40% syskenmoderasjon for 2.barnet og 50% for 3.barnet eller fleire.