Elevavgift frå 31.07.2019

Elevavgift frå 31.07.2019 (Med atterhald om politisk godkjenning)
Elevavgift frå 31.07.2019 (Med atterhald om politisk godkjenning)
Undervisning Årleg Materialavgift
Opplæring på instrument 3619,-
Songopplæring 3619,-
Ungdomskor for elevar som ikkje går på songopplæring 2400,-
Minikarusell 1542,-
Karusell kunst 1542,- 521,-
Karusell idrett 1542,-
Visuell kunst 1542,- 862,-
Dans 1, 2, 3 2381,-
Leige av instrument 850,-
Syskenmoderasjon: 40 % for fyrste sysken 50 % for andre og fleire sysken I visse høve kan føresette søkje om reduksjon i elevavgifta. Kontakt rektor for meir informasjon på oddrun.kvalheim@skjaak.kommune.no eller tlf. 90674150
  • Dersom du er elev ved skulen og ynskjer å halde fram med same aktiviteten neste år, treng du ikkje søkje på nytt (gjeld ikkje minikarusell)
  • Elevar på minikarusell må søkje kvart år (bruk ordinært søknadsskjema på www.skjaak.kommune.no ). 
  • Dersom du står på venteliste til ein aktivitet, treng du ikkje søkje på nytt. Du står da på venteliste og vil få beskjed frå skulen når vi har ledig plass (gjeld ikkje minikarusell som må søkje kvart år).
  • Dersom du ikkje lenger ynskjer å stå på venteliste, må du gje skriftleg beskjed til kulturskulen innan 1.mai/ 1. august for elevar som får beskjed om ventelisteplass i juni/ juli.
  • Dersom du ynskjer å slutte på den aktiviteten du er med på i år, må du melde frå om dette skriftleg innan 1. mai til oddrun.kvalheim@skjaak.kommune.no 
  • Dersom kulturskulen ikkje får skriftleg utmelding innan 1. mai, reknast eleven framleis som elev inn i komande skuleår og må betale elevavgift for heile –året.

Kontakt

Oddrun Kvalheim
Rektor, Lom & Skjåk kulturskule
Telefon 906 74 150
Mobil 922 16 716