Karusell idrett

Klikk for stort bilde

Undervisninga blir på Skjåk barne- og ungdomsskule og Loar skule i SFO tid. Karusell kunst og idrett vil gå på ulike dagar i SFO tida. Elevar kan såleis vera med på begge tilboda.

Karusell idrett  er eit gruppebasert tilbod for barn 1. og 2. klasse. I dette tilbodet ligg fysisk  aktivitet og elevane vil få utfalde seg innanfor fire basisområde;  ballaktivitetar, basisaktivitetar, vinteraktivitetar samt friluftsliv og uteaktivitetar.
Elevar som går på tilbodet over fleire år vil med auka kompetanse, kunnskap og erfaring gradvis få større utfordringar og oppgåver i gruppa.  Eventuell oppstart av karusell idrett i Lom vil vera i tett samarbeid med 
idrettskulen.

Søk deg inn på karusell idrett her:

Påmelding KARUSELL IDRETT
 

Kontakt

Oddrun Kvalheim
Rektor, Lom & Skjåk kulturskule
Telefon 906 74 150
Mobil 922 16 716

For tida sjukmeldt.

(Kontakt Stian Bøhle - Stian.Bohle@skjaak.kommune.no)