Karusell idrett

Klikk for stort bilde

Kulturskulen har søkt barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (bufdir) om økonomisk støtte til å opprette karusell kunst og karusell idrett som gratistilbod i SFO tida på barneskulane både i Lom og Skjåk. Svar på denne søknaden kjem i løpet av mai. Dersom vi får ekstra midlar vil karusellgruppene bli starta i begge kommunane ved skulestart i august. Dersom vi ikkje får desse midlane vil karusell kunst og –idrett halde fram som vanleg i Skjåk (elevane betaler ein eigenandel for tilbodet), medan det i Lom da ikkje er økonomiske  midlar til å starte dette tilbodet. Ber alle som ynskjer å søkje på karusell i begge kommunane gjere dette innan fristen 1. mai. Informasjon om endeleg organisering vil bli gjeve ved inntak i juni.

 

Undervisninga blir på Skjåk barne- og ungdomsskule og Loar skule i SFO tid. Karusell kunst og idrett vil gå på ulike dagar i SFO tida. Elevar kan såleis vera med på begge tilboda.

Karusell idrett  er eit gruppebasert tilbod for barn 1. – 4. klasse. I dette tilbodet ligg fysisk  aktivitet og elevane vil få utfalde seg innanfor fire basisområde;  ballaktivitetar, basisaktivitetar, vinteraktivitetar samt friluftsliv og uteaktivitetar.
Elevar som går på tilbodet over fleire år vil med auka kompetanse, kunnskap og erfaring gradvis få større utfordringar og oppgåver i gruppa.  Eventuell oppstart av karusell idrett i Lom vil vera i tett samarbeid med 
idrettskulen.

Søk deg inn på karusell idrett her:

Påmelding KARUSELL IDRETT
 

Kontakt

Oddrun Kvalheim
Rektor, Lom & Skjåk kulturskule
Telefon 906 74 150
Mobil 922 16 716