Skulefritidsordning i Skjåk (SFO)

Klikk for stort bilde

SFO i Skjåk

SFO i Skjåk er eit pedagogisk omsorgs- og fritidstilbod for barn i 1. – 4. klasse, og for barn med spesielle behov til og med 7. klasse.

Tryggleik og omsorg

SFO skal vere basert på barna sine behov for tryggleik og omsorg, ro og kvile, leik og allsidige aktivitetar inne og ute, i eit trygt og stimulerande miljø. I Skjåk tilbyr Kulturskulen fleire aktivitetar i SFO-tida.

Foreldrebetaling for SFO blir endra frå betaling pr dag til betaling pr time frå 1. august 2018, så satsar her:

Gebyrar skulefritidsordningen (SFO) (mat er inkludert i prisen)
Gebyrar skulefritidsordningen (SFO)
Timetal pr veke Månadspris pr time Pris pr kjøp notat
1-15 timar(Fast SFO) 114
16-25 timar(Fast SFO) 107
Tilfeldig kjøp av enkelttime 119
Tilfeldig kjøp av enkeltdagar (med unntak av onsdag) dersom du har fast ordning elles i veka 123
For onsdagar 1. -2. klasse 325 *Forutset at det er tilbod om SFO onsdag
For onsdagar 3.-4. klasse 180 *Forutset at det er tilbod om SFO onsdag
For enkeltdagar utan undervisning 272

NB! Det er ikkje ordinær SFO på planleggingsdagar eller
andre undervisningsfrie dagar.

Meir om kommunale gebyr finn du her

Kontakt

Skjåk kommune Servicetorg
Kundemottak
Telefon 61 21 70 00
Unnvald Bakke
Kommunalsjef Oppvekst og utdanning
Telefon 61 21 70 00
Mobil 971 12 074