Tilsette

Her finn du kontaktinformasjonen til dei tilsette ved Skjåk barne- og ungdomsskule og oversikt over kven som er kontaktlærarar skuleåret 2022/2023.

Oversikt kontaktlærarar
Klasse Kontaktlærar
1. klasse Marit Skjåk Klepp og Ingrid Norjordet Sætrom
2. klasse Yvonne Tuva
3. klasse Oddny Irene Kveum og Monica Tuva
4. klasse Elin Holø og Eldri Frøyse
5. klasse Heidi Banken Fallingen
6. klasse Ida Marie Banken og May Anita Bruøygard
7. klasse Siv Elisabeth Knutsødegård Stenersen og Unni Aurmo
8. klasse Anders Raastad og Stine Leirmo
9. klasse Kjersti Grønvik Steinbakke og Elisabeth Jevnheim
10. klasse Eli Klepp og Trine Sanden

Kontaktinformasjon til tilsette ved Skjåk barne- og ungdomsskule

Rektor

 • Trude Teigen
 • tlf: 90758457
 • e-post: trude.teigen@skjaak.kommune.no

Assisterande rektor

 • Anna Krogstad
 • tlf: 91836093
 • e-post: anna.krogstad@skjaak.kommune.no

Rådgjevar og pedagog

 • Eli Johanne Klepp
 • tlf: 91644882
 • e-post: eli.klepp@skjaak.kommune.no

Siv Jorunn Welve

 • Kontor og fagarbeidar
 • tlf: 90709488
 • e-post: siv.jorunn.welve@skjaak.kommune.no

Marit Skjåk Klepp

 • Pedagog
 • e-post: marit.klepp@skjaak.kommune.no

Ingrid Nordjordet Sætrom

 • Pedagog
 • e-post: ingrid.nordjordet.satrom@skjaak.kommune.no

Yvonne Tuva

 • Pedagog
 • e-post: yvonne.tuva@skjaak.kommune.no

Oddny Irene Kveum

 • Pedagog
 • e-post: oddny.kveum@skjaak.kommune.no

Monica Tuva

 • Pedagog
 • e-post: monica.tuva@skjaak.kommune.no

Elin Holø

 • Pedagog
 • e-post: elin.holo@skjaak.kommune.no

Eldri Frøyse

 • Pedagog
 • e-post: eldri.froyse@skjaak.kommune.no

Heidi Banken Fallingen

 • Pedagog
 • e-post: heidi.fallingen@skjaak.kommune.no

Ida Marie Banken

 • Pedagog
 • e-post: idamarie.banken@skjaak.kommune.no

May Anita Bruøygard

 • Pedagog
 • e-post: mayanita.bruoygard@skjaak.kommune.no

Unni Aurmo

 • Pedagog
 • e-post: unni.aurmo@skjaak.kommune.no

Siv Elisabeth K. Stenersen

 • Pedagog
 • e-post: siv.knutsodegard.stenersen@skjaak.kommune.no

Anders Raastad

 • Pedagog
 • e-post: anders.raastad@skjaak.kommune.no

Stine Leirmo

 • Pedagog
 • e-post: stine.leirmo@skjaak.kommune.no

Kjersti Grønvik Steinbakke

 • Pedagog
 • e-post: kjersti.gronvik.steinbakke@skjaak.kommune.no

Elisabeth Jevnheim

 • Pedagog og MOT
 • e-post: elisabeth.jevnheim@skjaak.kommune.no

Trine Sanden

 • Pedagog
 • e-post: trine.sanden@skjaak.kommune.no

Trond Brandsar

 • Pedagog og IKT
 • e-post: trond.brandsar@skjaak.kommune.no

Astri Sveine Hov

 • Pedagog og IKT
 • e-post: astri.sveine@skjaak.kommune.no

Jan Storkjørren

 • Pedagog
 • e-post: jan.storkjorren@skjaak.kommune.no

Gunn Siri Steinveg

 • Pedagog
 • e-post: gunn.siri.steinveg@skjaak.kommune.no

Sonja Helen Bustad

 • Pedagog
 • e-post: sonja.bustad@skjaak.kommune.no

Stein Magne Barkenæs Eggen

 • Pedagog
 • e-post: stein.magne.eggen@skjaak.kommune.no

Randi Rust

 • Pedagog
 • e-post: randi.rust@skjaak.kommune.no

Marianne Dagsgard

 • Pedagog
 • e-post: marianne.dagsgard@skjaak.kommune.no

Anne Bjørg Morken Gartland

 • Pedagog
 • e-post: anne.bjorg.gartland@skjaak.kommune.no

Marit Gunnbjørg Klepp

 • Pedagog
 • e-post: marit.gunnbjorg.klepp@skjaak.kommune.no

Elin Skjåk Haugen

 • Pedagog og MOT
 • e-post: elin.skjaak.haugen@skjaak.kommune.no

Mona Lena Tundrali

 • Pedagog
 • e-post: mona.lena.tundrali@skjaak.kommune.no

Maiken Tidemansen

 • Vernepleier
 • e-post: maiken.tidemansen@skjaak.kommune.no

Ida Marie Biløygard

 • Fagarbeidar
 • e-post: ida.biloygard@skjaak.kommune.no

Iselin Margrethe Maurstad Risheim

 • Fagarbeidar
 • e-post: iselin.risheim@skjaak.kommune.no

Anita Sæther

 • Fagarbeidar
 • e-post: anita.saether@skjaak.kommune.no

Anne Mette Gjelbakken

 • Fagarbeidar
 • e-post: anne.mette.gjelbakken@skjaak.kommune.no

Karin Engebretsen

 • Fagarbeidar
 • e-post: karin.engebretsen@skjaak.kommune.no

Anne Gudrun Aamodt

 • Fagarbeidar
 • e-post: anne.gudrun.aamodt@skjaak.kommune.no

Laila Storkjørren

 • Fagarbeidar
 • e-post: laila.storkjorren@skjaak.kommune.no

Jan Stian Storlien

 • Fagarbeidar
 • E-post: jan.stian.storlien@skjaak.kommune.no

May Trine Bøhle

 • Fagarbeidar
 • e-post: may.trine.bohle@skjaak.kommune.no

Unni Randen

 • Fagarbeidar
 • e-post: unni.randen@skjaak.kommune.no

Kontakt

Skjåk barne- og ungdomsskule
Kontor/administrasjon
Telefon 61 21 70 00
Mobil 907 09 488