Tilsette

Her finn du kontaktinformasjonen til dei tilsette ved Skjåk barne- og ungdomsskule og oversikt over kven som er kontaktlærarar skuleåret 2022/2023.

Oversikt kontaktlærarar
Klasse Kontaktlærar
1. klasse Marit Skjåk Klepp og Ingrid Norjordet Sætrom
2. klasse Yvonne Tuva
3. klasse Oddny Irene Kveum og Monica Tuva
4. klasse Elin Holø og Eldri Frøyse
5. klasse Heidi Banken Fallingen
6. klasse Ida Marie Banken og May Anita Bruøygard
7. klasse Siv Elisabeth Knutsødegård Stenersen og Unni Aurmo
8. klasse Anders Raastad og Stine Leirmo
9. klasse Kjersti Grønvik Steinbakke og Elisabeth Jevnheim
10. klasse Eli Klepp og Trine Sanden

 

Kontaktinformasjon til tilsette ved Skjåk barne- og ungdomsskule:

 

Rektor
Trude Teigen
tlf: 90758457
e-post: trude.teigen@skjaak.kommune.no

Assisterande rektor
Anna Krogstad

tlf: 91836093
e-post: anna.krogstad@skjaak.kommune.no

Rådgjevar og pedagog
Eli Johanne Klepp

tlf: 91644882
e-post: eli.klepp@skjaak.kommune.no

Siv Jorunn Welve
Kontor og fagarbeidar
tlf: 90709488
e-post: siv.jorunn.welve@skjaak.kommune.no

Marit Skjåk Klepp
Pedagog
e-post: marit.klepp@skjaak.kommune.no

Ingrid Nordjordet Sætrom
Pedagog
e-post: ingrid.nordjordet.satrom@skjaak.kommune.no

Yvonne Tuva
Pedagog
e-post: yvonne.tuva@skjaak.kommune.no

Oddny Irene Kveum
Pedagog
e-post: oddny.kveum@skjaak.kommune.no

Monica Tuva
Pedagog
e-post: monica.tuva@skjaak.kommune.no

Elin Holø
Pedagog
e-post: elin.holo@skjaak.kommune.no

Eldri Frøyse
Pedagog
e-post: eldri.froyse@skjaak.kommune.no

Heidi Banken Fallingen
Pedagog
e-post: heidi.fallingen@skjaak.kommune.no

Ida Marie Banken
Pedagog
e-post: idamarie.banken@skjaak.kommune.no

May Anita Bruøygard
Pedagog
e-post: mayanita.bruoygard@skjaak.kommune.no

Unni Aurmo
Pedagog
e-post: unni.aurmo@skjaak.kommune.no

Siv Elisabeth K. Stenersen
Pedagog
e-post: siv.knutsodegard.stenersen@skjaak.kommune.no

Anders Raastad
Pedagog
e-post: anders.raastad@skjaak.kommune.no

Stine Leirmo
Pedagog
e-post: stine.leirmo@skjaak.kommune.no

Kjersti Grønvik Steinbakke
Pedagog
e-post: kjersti.gronvik.steinbakke@skjaak.kommune.no

Elisabeth Jevnheim
Pedagog og MOT
e-post: elisabeth.jevnheim@skjaak.kommune.no

Trine Sanden
Pedagog
e-post: trine.sanden@skjaak.kommune.no

Trond Brandsar
Pedagog og IKT
e-post: trond.brandsar@skjaak.kommune.no

Astri Sveine Hov
Pedagog og IKT
e-post: astri.sveine@skjaak.kommune.no

Jan Storkjørren
Pedagog
e-post: jan.storkjorren@skjaak.kommune.no

Gunn Siri Steinveg
Pedagog
e-post: gunn.siri.steinveg@skjaak.kommune.no

Sonja Helen Bustad
Pedagog
e-post: sonja.bustad@skjaak.kommune.no

Stein Magne Barkenæs Eggen
Pedagog
e-post: stein.magne.eggen@skjaak.kommune.no

Randi Rust
Pedagog
e-post: randi.rust@skjaak.kommune.no

Marianne Dagsgard
Pedagog
e-post: marianne.dagsgard@skjaak.kommune.no

Anne Bjørg Morken Gartland
Pedagog
e-post: anne.bjorg.gartland@skjaak.kommune.no

Marit Gunnbjørg Klepp
Pedagog
e-post: marit.gunnbjorg.klepp@skjaak.kommune.no

Elin Skjåk Haugen
Pedagog og MOT
e-post: elin.skjaak.haugen@skjaak.kommune.no

Mona Lena Tundrali
Pedagog
e-post: mona.lena.tundrali@skjaak.kommune.no

Maiken Tidemansen
Vernepleier
e-post: maiken.tidemansen@skjaak.kommune.no

Ida Marie Biløygard
Fagarbeidar
e-post: ida.biloygard@skjaak.kommune.no

Iselin Margrethe Maurstad Risheim
Fagarbeidar
e-post: iselin.risheim@skjaak.kommune.no

Anita Sæther
Fagarbeidar
e-post: anita.saether@skjaak.kommune.no

Anne Mette Gjelbakken
Fagarbeidar
e-post: anne.mette.gjelbakken@skjaak.kommune.no

Karin Engebretsen
Fagarbeidar
e-post: karin.engebretsen@skjaak.kommune.no

Anne Gudrun Aamodt
Fagarbeidar
e-post: anne.gudrun.aamodt@skjaak.kommune.no

Laila Storkjørren
Fagarbeidar
e-post: laila.storkjorren@skjaak.kommune.no

Jan Stian Storlien
Fagarbeidar
E-post: jan.stian.storlien@skjaak.kommune.no

May Trine Bøhle
Fagarbeidar
e-post: may.trine.bohle@skjaak.kommune.no

Unni Randen
Fagarbeidar
e-post: unni.randen@skjaak.kommune.no

Kontakt

Skjåk barne- og ungdomsskule
Kontor/administrasjon
Telefon 61 21 70 00
Mobil 907 09 488