Skuleruta for Skjåk barne- og ungdomsskule

Skuleruta for Skjåk er felles for heile Innlandet fylkeskommune.

Skuleruta 2021/2022
Merknad Dato
Fyrste skuledag Måndag 16/8-2021
Haustferie Veke 41 (Måndag 11/10-fredag 15/10-2021
Fridag Fredag 26/11-2021
Juleferie Onsdag 22/12-2021 - måndag 3/1-2022
Fridag Fredag 28/1-2022
Vinterferie Veke 9 (Måndag 28/2 - fredag 4/3-2022
Påskeferie Måndag 11/4 - måndag 18/4 - 2022
Siste skuledag Fredag 17/6 - 2022

Skuleruta for 2022/2023

Kontakt

Skjåk barne- og ungdomsskule
Kontor/administrasjon
Telefon 61 21 70 00
Mobil 907 09 488