Skjåk kulturskule

Kulturskulen i Skjåk - Klikk for stort bilde

Skjåk kulturskule

Skjåk kulturskule gjev undervisning i musikkopplæring, samspel, sang, dans, visuell kunst, karusell idrett og kunst, minikarusell for 3 - 5 åringer og musikk i byrjinga av livet.

Undervisninga går føre seg på ettermiddag og kveldstid. Elevar i 1.- 4. klasse kan få undervisninga som ei forlenging av skuledagen. Kulturskulen har 240 elevplassar. 

(Søknadsfrist for alle tilbod er 1. mai. Frist for skriftleg oppseiing av elevplass er og 1. mai kvart år, ellers gjeld løpande påmelding så fremt det er ledige plassar. Søknadsskjema finn du her og på menyknapp øvst på denne sida)

Brosjyre

 

Pris skule og materiell per 1. 1. 2018
Type undervisning Årleg pris Materiell
Opplæring på instrument utan samspel 2820
Opplæring på instrument med samspel 3500
Vokalist i samspelgruppe 1997
Minikarusell (3-5 år) 1492
Karusell kunst 1492 504
Karusell idrett 1492
Visuell kunst 1492 834
Dans 1,2,3 2303
Leige av instrument per 1.1.2018
Leige av instrument Årleg pris (kr)
Torader, fele og slagverk 1250
Bass og gitar 850
Akustisk gitar 500

Kontakt

Stian Bøhle
Fung. Rektor Kulturskulen, Kulturskulen
Telefon 906 74 150
Mobil 913 81 446