Skjåk kulturskule

Kulturskulen i Skjåk - Klikk for stort bilete

Skjåk kulturskule

Skjåk kulturskule gjev undervisning i musikkopplæring, samspel, sang, dans, visuell kunst, karusell idrett og kunst, minikarusell for 3 - 5 åringer og musikk i byrjinga av livet.

Undervisninga går føre seg på ettermiddag og kveldstid. Elevar i 1.- 4. klasse kan få undervisninga som ei forlenging av skuledagen. Kulturskulen har 240 elevplassar. 

(Søknadsfrist for alle tilbod er 15. april. Frist for skriftleg oppseiing av elevplass er og 15. april kvart år, ellers gjeld løpande påmelding så fremt det er ledige plassar. Søknadsskjema finn du her og på menyknapp øvst på denne sida)

Brosjyre

 

Prisar per 1. mars 2017

Type undervisning Årleg pris Materiell
Opplæring på instrument utan samspel 2751
Opplæring på instrument med samspel 3415
Vokalist i samspelgruppe 1876
Songopplæring 2751
Minikarusell (3-5 år) 1456
Karusell kunst 1456 492
Karusell idrett 1456
Visuell kunst 1456 814
Dans 1,2,3 2247
Leige av instrument Årleg pris (kr)
Torader,bass,gitar og slagverk 1.år 1250
Torader,bass,gitar og slagverk 2-3.år 1876
Feler 1.år 1250
Feler 2-3.år(variabel pris etter størrelse på instrumentet 1250 til 1876

Kontakt

Stian Bøhle
Fung. Rektor Kulturskulen, Kulturskulen
Telefon 906 74 150
Mobil 913 81 446