Skuleruta for Skjåk barne- og ungdomsskule

Skuleruta 2020/2021
Månad Merknad Dato Antal skuledagar
August Skulestart 17/8 11
September 22
Oktober Haustferie Veke41 17
November Fridag 27/11 20
Desember Siste skuledag før jul 22/12 16
Januar 2021 Fyrste skuledag 5/1 18
Fridag 29/1
Februar 20
Mars Vinterferie Veke9 15
April Påskeferie 1/4-5/4 19
Fridag 30/4 15
Mai Fri 13/5, 17/5, 24/5 18
Juni Siste skuledag 18/6 14
Total antall skuledagar 190

Kontakt

Skjåk barne- og ungdomsskule
Kontor/administrasjon
Telefon 61 21 70 00
Mobil 907 09 488