Skuleruta for Skjåk barne- og ungdomsskule

Skuleruta 2020/2021
Månad Merknad Dato Antal skuledagar
August Skulestart 17/8 11
September 22
Oktober Haustferie Veke41 17
November Fridag 27/11 20
Desember Siste skuledag før jul 22/12 16
Januar 2021 Fyrste skuledag 5/1 - 2021 18
Fridag 29/1 - 2021
Februar 20
Mars Vinterferie Veke9 15
April Påskeferie 1/4-5/4 - 2021 19
Fridag 30/4 - 2021 15
Mai Fri 13/5, 17/5, 24/5 - 2021 18
Juni Siste skuledag 18/6 - 2021 14
Total antall skuledagar 190
Skuleruta 2021/2022 (Felles for Innlandet)
Skuleruta 2021/2022
Merknad Dato
Fyrste skuledag Måndag 16/8-2021
Haustferie Veke 41 (Måndag 11/10-fredag 15/10-2021
Fridag Fredag 26/11-2021
Juleferie Onsdag 22/12-2021 - måndag 3/1-2022
Fridag Fredag 28/1-2022
Vinterferie Veke 9 (Måndag 28/2 - fredag 4/3-2022
Påskeferie Måndag 11/4 - måndag 18/4 - 2022
Siste skuledag Fredag 17/6 - 2022

Kontakt

Skjåk barne- og ungdomsskule
Kontor/administrasjon
Telefon 61 21 70 00
Mobil 907 09 488