Skuleruta for Skjåk barne- og ungdomsskule

Skuleruta 2019/2020
Skuleruta 2019/2020
Månad Merknad Dato Antal skuledagar
August Skulestart 19/8 10
September Haustferie veke 40 20
Oktober 19
November 21
Desember Siste skuledag før jul 20/12 15
Januar 2020 Fyrste skuledag 6/1 20
Februar Vinterferie veke 9 15
Mars 22
April Påskeferie 6/4-13/4
Fridag 30/4 15
Mai 19
Juni Siste skuledag 19/6 14
Total antall skuledagar 190

Kontakt

Skjåk barne- og ungdomsskule
Kontor/administrasjon
Telefon 61 21 70 00
Mobil 907 09 488