Skuleruta for Skjåk barne- og ungdomsskule

Skuleruta 2018/19
Månad Merknad Dato Antal skuledagar
August Skulestart 20.08.18 10
September 20
Oktober Haustferie Veke 40 18
November 22
Desember Siste skuledag før Jul 21.12.18 15
Sum skuledagar 2018 83
Januar Fyrste skuledag etter juleferie 03.01.19 21
Februar Vinteferie Veke 9, 25/2-1/3 16
Mars 20
April Påskeferie 15.04.19 - 22.04.19 16
Mai 20
Juni Skuleslutt 21.6.2019 16
Sum skuledagar 2019 107
Skuleruta 2017/18 Skuleruta for skulane i Skjåk
Månad Merknad Dato Antal skuledagar
August Skulestart 21/08/2017 9
September Haustferie Veke 40 21
Oktober 17
November 22
Desember Siste skuledag før Jul 21/12/2017 15
Sum skuledagar 2017 84
Januar Fyrste skuledag etter juleferie 03/01/2018 21
Februar Vinteferie Veke 9 17
Mars Påskeferie 26/03-02/04/2018 15
April 20
Mai Fridager: 11/5 og 18/5-2018 17
Juni Skuleslutt 22/6/2018 16
Sum skuledagar 2018 106

Kontakt

Skjåk barne- og ungdomsskule
Telefon 61 21 70 00
Mobil 907 09 488