Skuleruta for Skjåk barne- og ungdomsskule

Skuleruta 2018/19
Skuleruta 2018/19
Månad Merknad Dato Antal skuledagar
August Skulestart 20.08.18 10
September 20
Oktober Haustferie Veke 40 18
November 22
Desember Siste skuledag før Jul 21.12.18 15
Sum skuledagar 2018 83
Januar Fyrste skuledag etter juleferie 03.01.19 21
Februar Vinteferie Veke 9, 25/2-1/3 16
Mars 20
April Påskeferie 15.04.19 - 22.04.19 16
Mai 20
Juni Skuleslutt 21.6.2019 16
Sum skuledagar 2019 107
Skuleruta 2019/2020
Skuleruta 2019/2020
Månad Merknad Dato Antal skuledagar
August Skulestart 19/8 10
September Haustferie veke 40 20
Oktober 19
November 21
Desember Siste skuledag før jul 20/12 15
Januar 2020 Fyrste skuledag 6/1 20
Februar Vinterferie veke 9 15
Mars 22
April Påskeferie 6/4-13/4
Fridag 30/4 15
Mai 19
Juni Siste skuledag 19/6 14
Total antall skuledagar 190

Kontakt

Skjåk barne- og ungdomsskule
Kontor/administrasjon
Telefon 61 21 70 00
Mobil 907 09 488