Postlister - Skjåk kommune

Postlister

Her finn du inngåande og utgåande dokument

  • Dokument som er unnateke offentlegheit vil ein ikkje kunne opne, eller deler av eit dokument kan vere sladda. Dokument på postlista blir publisert med ei forsinking på to dagar.

  • Interne notat er ikkje inkludert i postlista.

Dokument i personal-, flyktning-, startlån- og elevarkiv blir ikkje lagt ut på postlista. For innsyn i dette, send forespørsel til: post@skjaak.kommune.no  

Aktuelt

Kalender