Ansattoversikt


Plan, miljø og beredskap

Ansatte i avdelingen Plan, miljø og beredskap
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
402 16 514 958 74 571
Brannsjef 61 21 70 00 959 89 941
Beredskap og plan 402 16 514
Branninspektør 61 21 70 00 959 89 948
61 21 70 00
Naturforvaltar 61 21 70 00 481 90 145
Feiar 959 89 942