Ansattoversikt


Plan, miljø og beredskap

Ansatte i avdelingen Plan, miljø og beredskap
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
905 47 154 905 66 741
Brannsjef 61 21 70 00 959 89 941
Branninspektør 61 21 70 00 959 89 948
61 21 70 00
Naturforvaltar 61 21 70 00 481 90 145
Feiar 959 89 942