Ansattoversikt


Plan, miljø og beredskap

Ansatte i avdelingen Plan, miljø og beredskap
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
909 84 276 402 16 514
Brannsjef 61 21 70 00 959 89 941
Beredskap og plan 402 16 514
Branninspektør 61 21 70 00 959 89 948
Ingeniør Kart- og oppmåling Skjåk og Vågå 61 29 36 65 405 35 050
Naturforvaltar 61 21 70 00 481 90 145
Feiar 959 89 942