Ansattoversikt


Plan, miljø og beredskap

Ansatte i avdelingen Plan, miljø og beredskap
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
909 84 276
Byggesakshandsamar 900 15 146
Varabrannsjef / leiar førebyggande 474 54 691
Brannsjef 61 21 70 00 959 89 941
Branninspektør 61 21 70 00 959 89 948
Arealplanleggar 473 33 678
Ingeniør Kart- og oppmåling Skjåk og Vågå 61 29 36 65 405 35 050
Naturforvaltar 61 21 70 00 481 90 145
Feiar 959 89 942