Skjåk kommune

Aktuelt

  • 21.02.2019 Nordberg skule er lagt ut for sal
    Skulen blir selt til høgstbydande. Eigedomen er sjølveigartomt, har stort uteområde og gode moglegheiter for vidare utvikling. Det er også gode...
  • 18.02.2019 Varsling om hendingar
    Skjåk kommune nyttar varslingssystemet Varsling24 til å sende ut viktig informasjon til innbyggjarar i samband med hendingar som til dømes flaum...
  • 15.02.2019 Rekneskapen 2018
  • 11.02.2019 Sommarvikarar i pleie- og omsorgstenesta
    Vi søkjer etter sommarvikarar for våre tenester. Vi ynskjer oss sjukepleiarar/vernepleiarar, helsefagarbeidarar/ hjelpepleiarar/ omsorgsarbeidarar...

Kalender