Skjåk barne- og ungdomsskule

Skjåk barne- og ungdomsskule finn du i kommunesenteret i Skjåk, Bismo. 

Skjåk barne- og ungdomsskule finn du i kommunesenteret i Skjåk, Bismo. Skulen vart bygd i 1975 og renovert til skulestart 2011, og var inntil august 2018 Skjåk ungdomsskule med Marlo- og Nordberg skule som h.h.v barneskular. Bygginga av ny 1-10-skule tok til i juli 2016, og frå skuleåret 2018/19 blir det kun ein skule i Skjåk. Den nye 1-10-skulen i Skjåk stod ferdig til skulestart 20. august 2018.

Skulestart 2018

Det vert oppstart av nytt skuleår for alle elevar i barne- og ungdomsskulen måndag 20. august. Sjå også skuleruta for fleire viktige datoer for skuleåret 2018 / 2019.

Vel møtt til nytt og lærerikt skuleår!

Kontakt

Skjåk barne- og ungdomsskule
Telefon 61 21 70 00
Mobil 907 09 488