Lom og Skjåk kulturskule - Skjåk kommune

Viktig melding

Spørsmål om koronaviruset?

Gå til menypunkt om koronaviruset og sjå informasjon frå Skjåk kommune

Koronatelefon i Skjåk kommune 907 28 415. 

Måndag 6. april og tysdag 7. april : kl 09:00 - 11:00 og frå kl. 12:00 – 15:00

Onsdag 8.april: kl: 09:00 – 12:00

Etter påske frå: tysdag 14. april: kl 09:00 - 11:00 og frå kl. 12:00 – 15:00

Døgnvakt barneverntenesta: 908 54 475

Lom og Skjåk kulturskule