Næringsutvikling

Næringskontoret arbeidar for tilrettelegging for næringslivet og har landbruksfagleg og bedriftsøkonomsk kompetanse på avdelinga. Vi kan kople deg mot rette miljø for utvikling av bedrifta og hjelpe til med skriving av søknadar for finansiering. 

Næringsutvikling

Sentrale arbeidsområde og tenester:

  • Bedriftsutvikling og etablering
  • Søknader til næringsfondet i Skjåk kommune
  • Rådgjeving, informasjon og oppmuntring av etablerarar og næringsdrivande
  • Samfunnsutvikling og omdømmebygging for å gjere Skjåk meir attraktiv for næringsetablering og busetting

Har du spørsmål eller behov for rettleiing, ta gjerne kontakt med næringssjef. 

Les meir om næringsliv og næringsutvikling også på nettstaden skjåk.no:

Kontakt

Sølvi Lemstad Hiller
Næringssjef
Mobil 911 14 550