Skjåkheimen

Skjåkheimen er ein sjukeheim med fylgjande tilbod langtidsopphald, korttidsopphald, avlastningsplass og rehabilitering. Skjåkheimen disponerer i dag 24 plassar.

Skjåkheimen

Skjåkheimen er ein sjukeheim med fylgjande tilbod langtidsopphald, korttidsopphald, avlastningsplass og rehabilitering. Skjåkheimen disponerer i dag 24 plassar.

Skjåheimen er delt opp i 3 avdelingar:

For å søke plass på Skjåkheimen må du ta kontakt med Lom og Skjåk tildelingskontor.  Skjåkheimen har eige kjøkken og eige vaskeri. Sentralbord til Pleie og omsorg er ope frå kl.08.00 - 15.00. Tlf: 488 94 046

Forskrift om tildeling av langtidsopphald

Skjåk kommune sin forskrift om tildeling av langtidsopphald (PDF, 118 kB)i sjukeheim, vurderingsmoment og vurderingslister m.m.

Månadsplan for brukarane/bebuarar på Skjåkheimen og omsorgsboligar

Kontakt

Eldri Falling
Sentralbord Skjåkheimen - Kontormedarbeidar, Pleie og omsorg
Telefon 488 94 046
Mobil 488 94 046
Ingvild Mork
Tenesteleiar Skjåkheimen og heimesjukepleie
Telefon 489 97 924
Mobil 489 97 924
Anette Stee
Avdelingssjukepleiar (vakttelefon sjukepleiar kveld/ helg)
Telefon 469 42 018
Kjøkkenet på Skjåkheimen
Mobil 907 59 708


Vakttelefon Skjåkheimen
Mobil 469 42 018

Opningstider

  • Dagar: måndag-fredag:
  • Opningstid: kl.08.00-15.00
  • Adresse: 
    • Skeisvegen 1, 2690 Skjåk

Kart