Skjåkheimen

  

Skjåkheimen

Skjåkheimen er ein sjukeheim med fylgjande tilbod langtidsopphald, korttidsopphald, avlastningsplass og rehabilitering. Skjåkheimen disponerer i dag 24 plassar. Skjåheimen er delt opp i 3 avdelingar:

  • Framstugu/Midtstugu: tlf.: 469 58 669
  • Uppistugu: tlf.: 954 29 537
  • Skeiro: tlf.: 909 57 034

For å søke plass på Skjåkheimen må du ta kontakt med Lom og Skjåk tildelingskontor. Skjåkheimen har eige kjøkken og eige vaskeri. Sentralbord Pleie og omsorg: kl.08.00 - 15.00. Tlf: 488 94 046

Forskrift om tildeling av langtidsopphald

Skjåk kommune sin forskrift om tildeling av langtidsopphald (PDF, 118 kB)i sjukeheim, vurderingsmoment og vurderingslister m.m.

Kontakt

Sentralbord
Telefon 61 21 71 70
Eldri Falling
Kontormedarbeidar, Pleie og omsorg
Telefon 61 21 71 70
Mobil 488 94 046
Ingvild Mork
Tenesteleiar Skjåkheimen og heimesjukepleie
Telefon 61 21 71 88
Mobil 489 97 924
Anette Bersu
Avdelingssjukepleiar (vakttelefon sjukepleiar kveld/ helg)
Telefon 469 42 018
Kjøkenet på Skjåkheimen
Mobil 907 59 708

Opningstider

  • Dagar: måndag-fredag:
  • Opningstid: kl.08.00-15.00
  • Adresse: 
    • Skeisvegen 1, 2690 Skjåk

Kart

Skjåkheimen