Skjåkheimen

  

Pleie og omsorg treng støttekontaktar!

Har du litt tid til overs og ynskjer å hjelpe andre mennesker som treng bistand til å dekke sitt behov for sosial deltaking, aktivitet og samvær med andre, da ynskjer vi i Pleie og omsorg og høyre frå deg! Du må væra over 18 år og helst ha førarkort.

For meir informasjon ta kontakt med pleie og omsorg på  telefon 488 94 046. Telefon er ope mellom klokka 08.00 - 15.00.

Skjåkheimen

Skjåkheimen er ein sjukeheim med fylgjande tilbod langtidsopphald, korttidsopphald, avlastningsplass og rehabilitering. Skjåkheimen disponerer i dag 24 plassar. Skjåheimen er delt opp i 3 avdelingar:

  • Framstugu/Midtstugu: tlf.: 469 58 669
  • Uppistugu: tlf.: 954 29 537
  • Skeiro: tlf.: 909 57 034

For å søke plass på Skjåkheimen må du ta kontakt med Lom og Skjåk tildelingskontor. Skjåkheimen har eige kjøkken og eige vaskeri. Sentralbord Pleie og omsorg: kl.08.00 - 15.00. Tlf: 488 94 046

Forskrift om tildeling av langtidsopphald

Skjåk kommune sin forskrift om tildeling av langtidsopphald (PDF, 118 kB)i sjukeheim, vurderingsmoment og vurderingslister m.m.

Kontakt

Sentralbord
Telefon 488 94 046
Eldri Falling
Kontormedarbeidar, Pleie og omsorg
Telefon 488 94 046
Mobil 488 94 046
Ingvild Mork
Tenesteleiar Skjåkheimen og heimesjukepleie
Telefon 489 97 924
Mobil 489 97 924
Anette Stee
Avdelingssjukepleiar (vakttelefon sjukepleiar kveld/ helg)
Telefon 469 42 018
Kjøkenet på Skjåkheimen
Mobil 907 59 708

Opningstider

  • Dagar: måndag-fredag:
  • Opningstid: kl.08.00-15.00
  • Adresse: 
    • Skeisvegen 1, 2690 Skjåk

Kart

Skjåkheimen