Skjåkheimen

Skjåkheimen er ein sjukeheim med fylgjande tilbod langtidsopphald, korttidsopphald, avlastningsplass og rehabilitering. Skjåkheimen disponerer i dag 35 plassar. For å søke plass på Skjåkheimen må du ta kontakt med Tildelingskontoret.

Skjåkheimen har eige kjøkken og eige vaskeri. Vi driv Skjåkheimen etter prinsippet om primærsjukepleie. Kontortid Skjåkheimen: kl. 08.00 - 15.00.

Aktivitetstilbod 2018 (til/for brukarane på Skjåkheimen og i omsorgsboliger)

Forskrift om tildeling av langtidsopphald

Skjåk kommune sin forskrift om tildeling av langtidsopphald i sjukeheim, vurderingsmoment og vurderingslister m.m:

Kontakt

Ingvild Mork
Tenesteleiar institusjon, Skjåkheimen
Telefon 61 21 71 88
Mobil 489 97 924

Opningstider

  • Dagar: måndag-fredag:
  • Opningstid: kl.08.00-15.00

Kart

Skjåkheimen