Skjåkheimen

Skjåkheimen er ein sjukeheim med fylgjande tilbod langtidsopphald, korttidsopphald, avlastningsplass og rehabilitering. Skjåkheimen disponerer i dag 24 plassar.

Skjåkheimen

Skjåkheimen er ein sjukeheim med fylgjande tilbod langtidsopphald, korttidsopphald, avlastningsplass og rehabilitering. Skjåkheimen disponerer i dag 24 plassar.

Skjåheimen er delt opp i 3 avdelingar:

For å søke plass på Skjåkheimen må du ta kontakt med Lom og Skjåk tildelingskontor.  Skjåkheimen har eige kjøkken og eige vaskeri. Sentralbord til Pleie og omsorg er ope frå kl.08.00 - 15.00. Tlf: 488 94 046

Forskrift om tildeling av langtidsopphald

Skjåk kommune sin forskrift om tildeling av langtidsopphald (PDF, 118 kB)i sjukeheim, vurderingsmoment og vurderingslister m.m.

Månadsplan for brukarane/bebuarar på Skjåkheimen og omsorgsboligar

Kontakt

Vakttelefon Skjåkheimen
Mobil 469 42 018
Kjøkkenet på Skjåkheimen
Mobil 907 59 708


Anette Stee
Avdelingssjukepleiar (vakttelefon sjukepleiar kveld/ helg)
Telefon 469 42 018
Ingvild Mork
Tenesteleiar Skjåkheimen og heimesjukepleie
Telefon 489 97 924
Mobil 489 97 924
Eldri Falling
Sentralbord Skjåkheimen - Kontormedarbeidar, Pleie og omsorg
Telefon 488 94 046
Mobil 488 94 046

Opningstider

  • Dagar: måndag-fredag:
  • Opningstid: kl.08.00-15.00
  • Adresse: 
    • Skeisvegen 1, 2690 Skjåk

Kart