Kommunale gebyr 2018

Utdrag for 2018 ser du under. Andre gebyrer, bruk vedlegget.

 

 

Kontakt

Skjåk kommune Servicetorg
Kundemottak
Telefon 61 21 70 00