Økonomi

Klikk for stort bilde

Kommunen utarbeidar kvart år budsjett, økonomiplan, årsmelding og rekneskap.

Kontakt

Odd Gudbrand Aamodt
Økonomisjef
Telefon 61 21 70 00
Mobil 948 59 334