Våre kommunikasjonskanalar

Skjåk kommune brukar eigen nettside, sosiale medier og apper for å halde deg oppdatert. Her er oversikten over våre viktigaste kommunikasjonskanalar:

Nettside

Vi har ein eigen heimeside som er vårt viktigaste oppslagsverk for kommunal informasjon. Bruk gjerne søkjefeltet for å finne det du leiter etter eller bruk snarvegane (menypunkt) til å finne aktuell informasjon, som for eksempel:

Sosiale medier

Vi brukar fleire forskjellige sosiale medier for enklare å kunne nå ut til publikum. Sjå og bruk følgande lenkar for å finne oss på sosiale medier.

Appar

  • Melde feil: I appen CIVIS Innbyggermelding kan du enkelt melde frå til oss om ting vi bør fikse.  F.eks; skade på veg, brøyting/strøing, gateljos, forsøpling, osv.
    Last ned appen «CIVIS Innbyggermelding» gratis i din appbutikk. Anten for iOS i App Store eller i Google Play (Androide)

Skjåk.no 

Aktiv nettside for oss som bur her, besøkande og for moglege tilflyttarar. Les meir på skjak.no