Introduksjonsprogram

Illustrasjonsfoto av mann i arbeid - Klikk for stort bilde Adobe Stock

Introduksjonsprogram 

Skjåk tilbyr Introduksjonsprogram til alle flyktningar som er busette i kommunen. Programmet omfattar både undervisning i vaksenopplæringa, språkpraksis i ulike bedrifter og individuelt tilpassa opplegg. 

Flyktningar mellom 18 og 55 år har rett og plikt til eit introduksjonsprogram over 2 år. Målet med introduksjonsprogrammet er å gje grunnleggjande opplæring i norsk og samfunnskunnskap og førebu flyktningene for deltaking i yrkeslivet.

IMDI er rettleiar for kommunane i Introduksjonsordninga. Introduksjonsloven saman med forskriften styrer korleis kommuna skal styre Introduksjonsprogrammet.