Tilgjengelegheit

Alle skal ha like moglegheiter til å bruke skjaak.kommune.no. Derfor arbeider vi kontinuerleg med å forbetre brukaropplevinga, og nyttar relevante standardar for tilgjengelegheit.

Tiltak for å støtte god tilgjengelegheit

  • Vi skal følgje forskrift om universell utforming av IKT.
  • Vi skal følgje retningslinjene Web Content Accessibility Guidelines (WCAG).
  • Vi skal halda oppe og vidareutvikla ein tilgjengeleg nettstad.
  • Vi skal sjå til at nettstaden oppnår minst nivå AA i WCAG 2.0 (Digitaliseringsdirektoratet).
  • Vi skal tilpasse innhald og funksjonalitet slik at det oppfyller nye krav i WCAG 2.1 (Digitaliseringsdirektoratet).

Sjå tilgjengelegheitserklæring for Skjåk kommune

Sei ifrå om manglande tilgjengelegheit og send oss ei melding

Er det noko som ikkje fungerer som det skal, eller skriv vi på ein måte som gjer at det er vanskeleg å forstå?
Vi set stor pris på tilbakemeldingar!

Send oss ei melding i dette kontaktskjema!

Ansvarleg for nettstaden

Ansvarleg for nettstaden er kommunedirektør, Ivar Bø.
Ansvarleg nettredaktør er Elling Starrem
Tilbakemeldingar til oss kan sendast til post@skjaak.kommune.no