Skjåk kommunestyre

Her er bilde av kommunestyret i Skjåk for perioden 2023-2027. - Klikk for stort bildePå bildet framme frå venstre er: Anna Krogstad (Sp), Kristen Haugen Dagsgard (Sp, varaordførar), Edel Kveen (Sp, ordførar), Morten Kielland (Bl) og Stig Erlend Banken (Ap). Bak frå venstre: Bernt Dahl (Bl), Geir Falling (Sp), Nils Henry Fosstuen (Ap), Eva Therese Hyrve Bosmen (Ap), Roger Haugen (Sp), Mogunn Synstnes (Sp), Trine Sanden (Sp), Anna Kvåle (Bl), Ola Løkken (Sp), Tom Andre Hånsnar (Bl), Astrid Gjertsen (Bl) og Elias Spertad (Sp) Hans Erik Kjosbakken/Mediehuset Fjuken

Skjåk kommunestyre for perioden 2023-2027

Skjåk kommunestyre

Eit kommunestyre er den folkevalde leiinga i ein kommune. Kommunestyret si rolle blir i Noreg definert av kommuneloven. Det er kommunestyret som fattar vedtak for kommunen, med mindre dette er delegert til andre. Andre kan vere ulike råd og utval eller kommunedirektøren.

I Noreg er kommunestyret det øvste politiske organet i kommunen, og det blir vald ved kommune- og fylkestingvalet kvart fjerde år. Då vel lokalbefolkinga, det vil seie kommunen sine innbyggarar, representantar til kommunestyret. Deretter vel kommunestyret ordførar, og han eller ho kjem som oftast frå det største partiet og har fleirtalet i kommunestyret bak seg. Kommunane har òg ein administrasjon med fast tilsette. Den administrative sjefen i Skjåk blir kalla kommunedirektør.

Kontakt

Skjåk kommune servicetorg
Kundemottak
Telefon 61 21 70 00
Skjak, Norway