Elektroniske skjema

 

Dei fleste kommunale skjema er tilgjengelege i elektronisk form 24 timar i døgnet. Bruke eDialog for sikker innsending av brev og dokumenter eller søknadsskjema som ligg ute på skjema.no/skjaak.

eDialog

Alle Norddalskommunane har teke i bruk eDialog. Med den kan du trygt sende oss brev og dokument elektronisk, sjølv om dei er unnateke offentlegheit. Les alt om eDialog.

Du må ikkje bruke elektroniske skjema hvis du ikkje vil eller kan. Det er mogleg å levere skjema utan å bruke den elektroniske skjemaløysinga. Ta kontakt med servicetorget, så kan dei hjelpe deg med utfylling eller du kan få utlevert skjema for utfylling på papir.

Kontakt

Skjåk kommune servicetorg
Kundemottak
Telefon 61 21 70 00
Skjak, Norway