CIVIS Innbyggermelding

Meld i frå om feil og manglar på veg, vatn, gateljos, forsøpling i appen «CIVIS Innbyggermelding». Appen er gratis, og det kostar ingen ting å bruke den.

«CIVIS Innbyggermelding»

Last ned appen

  • Google Play  (til bruk for Androide nettbrett, telefonar)
  • App Store (til bruk for Apple/IOS, iPhone/iPad) 

 Gå inn på nettsida Civis.no og les alt om Innbyggermelding.

Ja, du kan også bruke tenesten på web. Gå inn på Innbyggermelding og meld inn feil.

Om «CIVIS Innbyggermelding»

Tidlegare hadde Skjåk kommune ein eigen app som heitte Borgermelding der innbyggjarar kunne melde ifrå om feil og manglar – til dømes feil på gateljos, hol i vegen eller brøyting og strøing. Borgermelding er no lagt ned, men funksjonen med å melde ifrå om feil er flytta inn i appen CIVIS Innbyggermelding. 

  • Du melder feil og andre saker på same måte som du gjorde med Borgermelding tidlegare. Det er i hovudsak ting som handlar om veg, vatn, park og andre tekniske tenester du kan melde inn.
  • I CIVIS kan du ha ein skriftleg og sikker dialog med kommunen direkte om saka di (meldingen). Du kan enkelt legge inn eit bilde, og du kan markere på eit kart kvar det er eit problem vi bør sjå på.
  • Legg inn din melding i riktig kategori, så vil meldinga automatisk bli videresendt til fagfolk som jobbar med akkurat det du melder inn.
  • Du vil få ein melding i appen når saksbehandlaren svarar deg eller endrar status på saka. Då kan du fortløpande følgje med på saka du har meldt inn heilt til den er avslutta.
  • Samstundes sparar Skjåk kommune tid om du melder inn problem via CIVIS i staden for å ringe, sende oss e-post eller meldinger i sosiale medier.

Ein innbyggjarapp for fleire kommunar

CIVIS er ein felles innbyggjarapp for mange kommunar i Noreg. Når du lastar ned appen må du velje kva for kommune du ønskjer å få informasjon ifrå. Då må du først og fremst velje Skjåk, om det er der du bur. 

Slik fungerer den

Ved innmelding av feil markerer du kor feilen er i kartet før du spesifiserer type feil. Du kan også leggje ved eit bilete/foto fra/av hendinga. Etter at du har meldt inn hendinga kan du sjå oppdatert status i appen. Din melding sendast til rette saksbehandlar i kommunen, og du vil innan kort tid motteke ei tilbakemelding i sjølve appen. Du vel sjølv om du vil oppgje namn, telefon og epost eller vere anonym.

Du kan også melde inn til servicetorget på tlf og epost, eller på nettstaden til Innbyggermelding:

 

 

Last ned appen CIVIS – og fortel om appen til andre du meiner bør ha han!

Kontakt

Lars Kurt Haugen
Driftsleiar veg, vatn og avløp
Telefon 453 12 890
Mobil 453 12 890
Bernt Dahl
Teknisk sjef
Mobil 453 13 301
Tor Taraldsrud
Naturforvaltar
Telefon 61 21 70 00
Mobil 481 90 145