Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan 2024 – 2027 med årsbudsjett 2024 ligg ute til høyring

Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan 2024 – 2027 med årsbudsjett 2024 ligg ute til høyring

Formannskapet sitt forslag til Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan 2024 – 2027 med årsbudsjett 2024 ligg ute til høyring fram til handsaming i kommunestyret den 14. desember 2023.

Kontakt

Odd Gudbrand Aamodt
Økonomisjef
Telefon 61 21 70 00
Mobil 948 59 334