Ledige stillingar i Skjåk kommune

Kommunen nyttar elektronisk søknadsskjema ved utlyste stillingar. Det er viktig å fylle ut utdanning og praksis i skjemaet. Vi gjer merksam på at namn på søkjar kan bli gjort offentleg sjøl om du ber om reservasjon mot det, jfr Offentleglova §25-2. Søkjarane vil i tilfelle bli varsla om dette på førehand.

Om du ikkje finn stillingar nedanfor denne teksten, tyder det at det ikkje er ledige stillingar akkurat no. Er det stillingar som ikkje søknadsfristen har gått ut på, kan du lese heile stillingsannonsa ved å trykke på overskrifta

Klikk for stort bilde

50 % stilling som arbeidsleiar for «Dei Gode Hjelparane» er ledig frå dags dato. Arbeidstreningssenteret ATS – "Dei Gode Hjelparane" i Lom og Skjåk er ei felles sysselsettingsgruppe som skal leggje til rette for arbeidstrening, praksisplassar, språkpraksisplassar og sosialisering. Basen er på Ånstad i Skjåk og med avdeling i Eggjalia i Lom.  

 

 

Skjåk kommune har ledig stilling som fastlege ved Skjåk legesenter frå september 2019. Fastlegeheimelen har, i tillegg til ansvar for om lag 700 listepasientar og akutthjelp på dagtid frå legekontoret, andre kommunale oppgåver etter nærare avtale.

Kontakt

Elin Bakke
Personalkonsulent
Telefon 61 21 70 00
Mobil 997 56 690