Ledige stillingar i Skjåk kommune

Kommunen nyttar elektronisk søknadsskjema ved utlyste stillingar. Det er viktig å fylle ut utdanning og praksis i skjemaet. Vi gjer merksam på at namn på søkjar kan bli gjort offentleg sjøl om du ber om reservasjon mot det, jfr Offentleglova §25-2. Søkjarane vil i tilfelle bli varsla om dette på førehand.

Om du ikkje finn stillingar nedanfor denne teksten, tyder det at det ikkje er ledige stillingar akkurat no. Er det stillingar som ikkje søknadsfristen har gått ut på, kan du lese heile stillingsannonsa ved å trykke på overskrifta

Klikk for stort bilde

Bismo barnehage

Vi treng fleire tilkallingsvikarar i dei kommunale barnehagane. Her kan det bli aktuelt både med enkeltdagar og lengre perioder ved sjukefråvær og ferieavvikling.

Om du er interessert i å stå på vikarliste, men ikkje kan jobbe kvar dag, ber vi deg skrive kva for vekedagar du er tilgjengeleg.

I partnerskapet mellom NAV stat og NAV Lom og Skjåk er Skjåk vertskommune.  Kontoret er lokalisert i Bismo, Skjåk. NAV Lom og Skjåk har i dag ni tilsette.

 

Vi søkjer deg som er samfunnsengasjert, strategisk og initiativrik og som ynskjer å vere ein leiar som medverkar til å gje eit godt tenestetilbod til innbyggjarane i Lom og Skjåk. Du vil få i oppgåve å representere arbeids- og velferdsetaten ut mot våre samarbeidspartnarar. Stillinga byr på ei rekkje spanande oppgåver, og som leiar vil du rapportere til både kommunedirektøren i Skjåk kommune og NAV-direktøren i NAV Innlandet.

Kontakt

Elin Bakke
Personalkonsulent
Telefon 61 21 70 00
Mobil 997 56 690