Ledige stillingar i Skjåk kommune

Kommunen nyttar elektronisk søknadsskjema ved utlyste stillingar. Det er viktig å fylle ut utdanning og praksis i skjemaet. Vi gjer merksam på at namn på søkjar kan bli gjort offentleg sjøl om du ber om reservasjon mot det, jfr Offentleglova §25-2. Søkjarane vil i tilfelle bli varsla om dette på førehand.

Om du ikkje finn stillingar nedanfor denne teksten, tyder det at det ikkje er ledige stillingar akkurat no. Er det stillingar som ikkje søknadsfristen har gått ut på, kan du lese heile stillingsannonsa ved å trykke på overskrifta

Ledige stillinger i Skjåk_2 1 - Klikk for stort bilete

---

Stillinga er ledig frå januar 2018, med arbeidsstad for tida ved Skjåkheimen institusjonskjøken. Kjøkenet vektlegg å lage heimlaga mat frå botn av, med særleg vekt på tradisjonsmat frå området. For tida i ein turnus med arbeid på vekedagane, (ikkje helg).

Vi søkjer etter vikarar som personlege assistentar i ulik stillingsstorleik. Stillingane er ledige frå 21.11.2017. Arbeidstida vil variere mellom 07.00-22.00, noko arbeid på helg må påreknast. For rett person vil brukar vise stor fleksibilitet i forhold til arbeidstid. 

Brukarstyrt personleg assistent er ei individuelt tilpassa assistentordning for funksjonshemma både i og utanfor heimen. Brukar er ein fysisk funksjonshemma mann i 50-åra. 

Kontakt

Elin Bakke
Personalkonsulent
Telefon 61 21 70 00
Mobil 997 56 690