Ledige stillingar i Skjåk kommune

Kommunen nyttar elektronisk søknadsskjema ved utlyste stillingar. Det er viktig å fylle ut utdanning og praksis i skjemaet. Vi gjer merksam på at namn på søkjar kan bli gjort offentleg sjøl om du ber om reservasjon mot det, jfr Offentleglova §25-2. Søkjarane vil i tilfelle bli varsla om dette på førehand.

Om du ikkje finn stillingar nedanfor denne teksten, tyder det at det ikkje er ledige stillingar akkurat no. Er det stillingar som ikkje søknadsfristen har gått ut på, kan du lese heile stillingsannonsa ved å trykke på overskrifta

 

Stillinga som tenesteleiar inkludering er 100 % fast stilling og er ledig frå dags dato.

Skjåk kommune vil i sommar tilsette ungdom som kommuneinfluensarar, (2-4 stillingar). Dette skal vere eit pilotprosjekt. Kommuneinfluensarane skal bruke fleire kanalar for å nå flest mogleg, med fokus på TikTok, Instagram og Snapchat.

Vi ynskjer innhaldsproduksjon laga av ungdom for ungdom.

Kontakt

Elin Bakke
Personalkonsulent
Telefon 61 21 70 00
Mobil 997 56 690