Ledige stillingar i Skjåk kommune

Kommunen nyttar elektronisk søknadsskjema ved utlyste stillingar. Det er viktig å fylle ut utdanning og praksis i skjemaet. Vi gjer merksam på at namn på søkjar kan bli gjort offentleg sjøl om du ber om reservasjon mot det, jfr Offentleglova §25-2. Søkjarane vil i tilfelle bli varsla om dette på førehand.

Om du ikkje finn stillingar nedanfor denne teksten, tyder det at det ikkje er ledige stillingar akkurat no. Er det stillingar som ikkje søknadsfristen har gått ut på, kan du lese heile stillingsannonsa ved å trykke på overskrifta

Klikk for stort bilde

Stillinga er ledig frå 01. mars 2020 og er for tida ved økonomikontoret i Skjåk kommune.

Økonomikontoret er lokalisert på kommunehuset i Bismo. Det er 4 årsverk ved tenesta. Arbeidstida vil kunne vere fleksibel etter avtale med økonomisjef. Stillinga kan bli utvida til ein høgare stillingsstorleik.

Skjåk kommune har ledig ei stilling som fastlege frå 01.03.2020. I tillegg er det ledig er vikarstilling som fastlege frå 24.02.2020-31.12.2020. Vikariatet kan bli forlenga. Fastlegeheimelane har for tida, i tillegg til ansvar for om lag 700 listepasientar og akutthjelp på dagtid frå legekontoret, andre kommunale oppgåver etter nærare avtale.

Stillinga er ledig frå 01. mai 2020 og er for tida ved fysioterapitenesta i Skjåk kommune.

Fysioterapitenesta er lokalisert på kommunehuset i Bismo. Det er 2,5 årsverk ved tenesta, alle desse er kommunale. Fysioterapitenesta ligg under leiar for helsetenester.

Det kan i tillegg til den faste stillinga bli ledig vikarstilling i ei periode ved tenesta våren 2020.

Kontakt

Elin Bakke
Personalkonsulent
Telefon 61 21 70 00
Mobil 997 56 690