Ledige stillingar i Skjåk kommune

Kommunen nyttar elektronisk søknadsskjema ved utlyste stillingar. Det er viktig å fylle ut utdanning og praksis i skjemaet. Vi gjer merksam på at namn på søkjar kan bli gjort offentleg sjøl om du ber om reservasjon mot det, jfr Offentleglova §25-2. Søkjarane vil i tilfelle bli varsla om dette på førehand.

Om du ikkje finn stillingar nedanfor denne teksten, tyder det at det ikkje er ledige stillingar akkurat no. Er det stillingar som ikkje søknadsfristen har gått ut på, kan du lese heile stillingsannonsa ved å trykke på overskrifta

Ledige stillinger i Skjåk_2 1 - Klikk for stort bilete

---

Fysioterapitenesta i Skjåk kommune er lokalisert på kommunehuset i Bismo. Det er til saman 2 årsverk med kommunale stillingar ved tenesta. I tillegg er det for tida eitt årsverk som privatpraktiserande fysioterapeut. Fysioterapitenesta ligg under kommunalsjef for helse og omsorg i lag med mellom anna lege og  helsestasjon. Stillinga er ledig frå 1.10.2017.

Kontakt

Elin Bakke
Personalkonsulent
Telefon 61 21 70 00
Mobil 997 56 690