Ledige stillingar i Skjåk kommune

Kommunen nyttar elektronisk søknadsskjema ved utlyste stillingar. Det er viktig å fylle ut utdanning og praksis i skjemaet. Vi gjer merksam på at namn på søkjar kan bli gjort offentleg sjøl om du ber om reservasjon mot det, jfr Offentleglova §25-2. Søkjarane vil i tilfelle bli varsla om dette på førehand.

Om du ikkje finn stillingar nedanfor denne teksten, tyder det at det ikkje er ledige stillingar akkurat no. Er det stillingar som ikkje søknadsfristen har gått ut på, kan du lese heile stillingsannonsa ved å trykke på overskrifta

Nytt for skuleåret er at det blir gratis kantinemat for alle elevar i ungdomskulen frå skulestart. Vi treng ekstrahjelp / vikar i kantina på ungdomsskulen. Arbeidsoppgåver er å førebu for sal av mat samt opprydding. 

Det vil bli gjeven opplæring.

Stillinga er ledig frå 1.10.2017. Stillinga er for tida i 3 delt turnus og har arbeid 3. kvar helg. Den faste stillinga kan kombinerast med ei vikarstilling i 20 % til 1.10.2018, totalt 100 % stilling.

 

Kontakt

Elin Bakke
Personalkonsulent
Telefon 61 21 70 00
Mobil 997 56 690