Ledige stillingar i Skjåk kommune

Kommunen nyttar elektronisk søknadsskjema ved utlyste stillingar. Det er viktig å fylle ut utdanning og praksis i skjemaet. Vi gjer merksam på at namn på søkjar kan bli gjort offentleg sjøl om du ber om reservasjon mot det, jfr Offentleglova §25-2. Søkjarane vil i tilfelle bli varsla om dette på førehand.

Om du ikkje finn stillingar nedanfor denne teksten, tyder det at det ikkje er ledige stillingar akkurat no. Er det stillingar som ikkje søknadsfristen har gått ut på, kan du lese heile stillingsannonsa ved å trykke på overskrifta

Klikk for stort bilde

Prosjektstillinga i 80 % varar frå 01.09.2021 – 30.05.2022, men prosjektperioden kan bli forlenga. Søknadsfrist 15. august 2021

Stillinga er for tida ei vikarstilling i kulturskulen i Lom og Skjåk. Stillinga kan bli fast. Arbeidsgjevar er Skjåk kommune, men undervisningsstad er i båe kommunar. Arbeidstid er tidleg ettermiddag (SFO-tid) og kveld, samt nokre helgar i løpet av året. Søknadsfrist 22. juni 2021

Stillinga er for tida ei vikarstilling i kulturskulen i Lom og Skjåk. Stillinga kan bli fast. Arbeidsgjevar er Skjåk kommune, men undervisningsstad er i båe kommunar. Arbeidstid er tidleg ettermiddag og kveld, samt nokre helgar i løpet av året. Søknadsfrist 22. juni 2021

Ergo- og fysioterapitenesta treng ferievikar i 80 % stilling frå dags dato til 31.07.2021. Søknadsfrist 30.06.2021.

Kontakt

Elin Bakke
Personalkonsulent
Telefon 61 21 70 00
Mobil 997 56 690