Ledige stillingar i Skjåk kommune

Kommunen nyttar elektronisk søknadsskjema ved utlyste stillingar. Det er viktig å fylle ut utdanning og praksis i skjemaet. Vi gjer merksam på at namn på søkjar kan bli gjort offentleg sjøl om du ber om reservasjon mot det, jfr Offentleglova §25-2. Søkjarane vil i tilfelle bli varsla om dette på førehand.

Om du ikkje finn stillingar nedanfor denne teksten, tyder det at det ikkje er ledige stillingar akkurat no. Er det stillingar som ikkje søknadsfristen har gått ut på, kan du lese heile stillingsannonsa ved å trykke på overskrifta

Klikk for stort bilde

Vi søkjer etter sommarvikarar for våre tenester. Vi ynskjer oss sjukepleiarar/vernepleiarar, helsefagarbeidarar/hjelpepleiarar/omsorgsarbeidarar og andre som har erfaring frå tilsvarande arbeid innan pleie og omsorg, men andre kan og søkje. Søkjarar over 18 år vil bli prioritert. Vi oppmodar studentar innan helse til å søkje.

Vi søkjer etter sommarvikarar for våre tenester. Vi ynskjer oss sjukepleiarar/vernepleiarar, helsefagarbeidarar/hjelpepleiarar/omsorgsarbeidarar og studentar, eller andre med erfaring frå/interesse for arbeid med funksjonshemma. Andre kan og søkje. Søkjarar over 18 år vil bli prioritert. Vi oppmodar studentar innan helse til å søkje.

Vi ynskjer å ta inn inntil 4 nye lærlingar i 2021.

Kontakt

Elin Bakke
Personalkonsulent
Telefon 61 21 70 00
Mobil 997 56 690