Ledige stillingar i Skjåk kommune

Kommunen nyttar elektronisk søknadsskjema ved utlyste stillingar. Det er viktig å fylle ut utdanning og praksis i skjemaet. Vi gjer merksam på at namn på søkjar kan bli gjort offentleg sjøl om du ber om reservasjon mot det, jfr Offentleglova §25-2. Søkjarane vil i tilfelle bli varsla om dette på førehand.

Om du ikkje finn stillingar nedanfor denne teksten, tyder det at det ikkje er ledige stillingar akkurat no. Er det stillingar som ikkje søknadsfristen har gått ut på, kan du lese heile stillingsannonsa ved å trykke på overskrifta

Stillinga er ledig frå 01.09.2022, og er for tida i turnus med nattevakter på helg, arbeid 3 av 8 helger. Søknadsfrist  22. august 2022

Stillinga er ledig frå 01.09.2022, og er for tida i turnus med langvakter 4. kvar helg. Stillinga kan bli mellombels utvida til 70% fram til 31.12.2022. Søknadsfrist 22. august 2022

 

Det er ledig vikariat i 80% stilling som ergoterapeut ved Ergo- og fysioterapitenesta Lom og Skjåk.

Skjåk kommune har ledig 85% fast stilling som helsesekretær. Stillinga er ledig frå 01.10.22.     Søknadsfrist 17. august 2022.

 

 

Barnehage

Det er ledig 100 % mellombels stilling som barnehagelærar i Skjåk kommune. Stillinga er for tida i Dønfoss naturbarnehage og er ledig frå dags dato og ut barnehageåret 2022/2023.  Stillinga kan bli fast.

Søknadsfrist 23. august 2022

AdobeStock_304052753

Skjåk kommune har ledig 100% fast stilling som helsesjukepleiar frå dags dato. Stillinga er for tida ved helsestasjonen saman med legekontor og jordmor.

Søknadsfrist 16. august 2022

Kontakt

Elin Bakke
Personalkonsulent
Telefon 61 21 70 00
Mobil 997 56 690