Ledige stillingar i Skjåk kommune

Kommunen nyttar elektronisk søknadsskjema ved utlyste stillingar. Det er viktig å fylle ut utdanning og praksis i skjemaet. Vi gjer merksam på at namn på søkjar kan bli gjort offentleg sjøl om du ber om reservasjon mot det, jfr Offentleglova §25-2. Søkjarane vil i tilfelle bli varsla om dette på førehand.

Om du ikkje finn stillingar nedanfor denne teksten, tyder det at det ikkje er ledige stillingar akkurat no. Er det stillingar som ikkje søknadsfristen har gått ut på, kan du lese heile stillingsannonsa ved å trykke på overskrifta

Lom og Skjåk kommunar har etablert felles landbruksteneste med kontor i Skjåk. Det er ledig vikariat som landbruksrådgjevar i 50 % stilling frå dags dato og fram til 01.01.2023.

Vi har ledig eit 80 % vikariat som rettleiar/sakshandsamar på NAV-kontoret i Lom og Skjåk. Vikariatet er tidsavgrensa - det varar frå 01. sept 2022 til og med 30. april 2023. Stillinga kan bli forlenga.

NAV Lom og Skjåk etablerte i 2020 prosjektet LEVELE for å utvikle ytterlegare tilbodet om økonomisk råd og rettleiing til innbyggjarane. Vi søkjer ein prosjektmedarbeidar som kan utvikle LEVELE vidare. Du må jobbe sjølvstendig og målretta, på same tid som du må kunne samarbeide med andre aktørar i kommunen.

Prosjektstillinga i 80 % varar frå 01.09.2022 – 30.05.2023.

AdobeStock_420841412

Ledig 100 % stilling som sjukepleiar heimesjukepleia. Stillinga er ledig frå dags dato. Stillinga er for tida i 3-delt turnus.

Skjåk kommune har ledig 20% delstilling som helsefagarbeidar på helg, for tida på sjukeheimen. Stillinga er fast, ledig frå 01.06.22 og har arbeid 4 av 12 helger.

Kunne du tenkje deg å bli ein del av eit kompetent fagmiljø midt i Innlandet? Nærare sagt ein del av Lom og Skjåk sin ergo- og fysioterapeutgjeng? Søknadsfrist: 29. mai 2022

Ein av Norges mest spennande fjellkommunar søkjer næringssjef. Som næringssjef vil du få ansvar for å leie prosessar for næringsutvikling, slik at Skjåk blir anerkjent som ei god kommune å etablere seg og utvikle næringsverksemd i. 

Ny søknadsfrist 08. juni 2022.

Kontakt

Elin Bakke
Personalkonsulent
Telefon 61 21 70 00
Mobil 997 56 690