Ledige stillingar i Skjåk kommune

Kommunen nyttar elektronisk søknadsskjema ved utlyste stillingar. Det er viktig å fylle ut utdanning og praksis i skjemaet. Vi gjer merksam på at namn på søkjar kan bli gjort offentleg sjøl om du ber om reservasjon mot det, jfr Offentleglova §25-2. Søkjarane vil i tilfelle bli varsla om dette på førehand.

Om du ikkje finn stillingar nedanfor denne teksten, tyder det at det ikkje er ledige stillingar akkurat no. Er det stillingar som ikkje søknadsfristen har gått ut på, kan du lese heile stillingsannonsa ved å trykke på overskrifta

Ledige stillinger i Skjåk_2 1 - Klikk for stort bilde

---

Rafting aktiv sommarferie2016

Aktiv sommarferie blir arrangert i veke 26, 25. – 29. juni 2018.  Dette er ein aktivitetsleir for barn og unge, mellom 1.- og 10. klasse. Til dette treng vi fleire dyktige leiarar.

 

Øving Lom og Skjåk Brannvesen 1

I Lom og Skjåk brannvesen er det ledig deltidsstilling i 2,36 % som brannkonstabel/ røykdykkar ved Lom stasjon og Skjåk stasjon.

Stillinga er ledig i juli og august 2018 og er underlagt tenesteområdet for teknisk drift.

Vikarstillinga er ledig frå 01.06.2018 – 1.3.2020.

Stillinga som innkjøpskonsulent vil gi utfordrande oppgåver innanfor eit kontor og eit fag i utvikling. Vi søkjer difor ein person som kan bidra til å utvikle innkjøpskontoret og regionens e-handelsløysing vidare.

Jorun Sperstad-Fjeld og Anne Marstein er fysioterapeuter i Skjåk

Stillinga er for tida ei 80 % stilling, men denne kan bli utvida til 100 %. Stillinga er ledig frå 18.6.2018 – 1.6.2019.

Kontakt

Elin Bakke
Personalkonsulent
Telefon 61 21 70 00
Mobil 997 56 690